Verlies+derogatie+heeft+voor+72+procent+van+de+boeren+impact
Nieuws
© Huisman Media

Verlies derogatie heeft voor 72 procent van de boeren impact

Een grote meerderheid van de melkveehouders (ruim 72 procent) hecht veel waarde aan behoud van derogatie, blijkt uit een online-enquête van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Voor meer dan 72 procent heeft het verlies van derogatie impact op het bedrijf. Als wordt gekeken naar het belang voor de Nederlandse melkveehouderij, dan hecht bijna 80 procent veel waarde aan behoud van derogatie. Zo'n 8 procent ziet dat belang helemaal niet.

De LTO-enquête is door 1.587 melkveehouders ingevuld. Van hen heeft 48 procent honderd koeien of minder. Ruim 40 procent heeft tussen de honderd en tweehonderd melkkoeien, de rest zit daarboven. Van deze melkveehouders maakt 81 procent gebruik van derogatie. Verder heeft 58 procent van de boeren sinds 2 juli 2015, toen de fosfaatrechten werden aangekondigd, de melkveestapel uitgebreid: 43 procent met maximaal twintig koeien, 15 procent met meer dan twintig koeien.

Bedrijfsvoering

Zo'n 70 procent ziet zich gedwongen de bedrijfsvoering aan te passen. Ze noemen meerdere maatregelen. Een dikke 60 procent zegt meer mestafzet te regelen, 32 procent wil meer grond kopen of huren en 31 procent laat meer mest verwerken. Ruim 29 procent zegt minder dieren te houden. Verder noemen de boeren meer mest opslaan (3 procent) en andere maatregelen (13 procent).

Een kleine 38 procent zegt de bedrijfsvoering niet te wijzigen als er geen derogatie meer is. Van de melkveehouders die wel maatregelen nemen, zegt 44 procent meer mais te gaan telen, 16 procent de koeien niet meer te weiden en 9 procent de jongveeopfok uit te besteden.

Derogatie

Ruim 27 procent meldt geen inspanning te willen leveren om de derogatie te behouden, 73 procent wil dat wel. Van hen zegt 48 procent dat ze efficiënter zal omgaan met fosfaat, 17 procent dat ze minder dieren gaat houden tegen een vergoeding, 15 procent is bereid tijdelijk minder dieren te houden en ruim 8 procent wil tijdelijk minder melk leveren.

Bevestiging

LTO ziet in de enquête een bevestiging om zich volop te blijven inzetten voor behoud van derogatie in 2017 en een nieuwe derogatie voor 2018-2022. Verder concludeert zij dat behoud van derogatie een belangrijke voorwaarde is voor het verder verduurzamen van de sector.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer