CO2%2Demissie+glastuinbouw+blijft+gelijk
Nieuws
© Thierry Schut

CO2-emissie glastuinbouw blijft gelijk

Na een sterke daling in de periode 2010 tot en met 2014 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw in 2015 gelijk gebleven. Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2015 van Wageningen Economic Research.

De CO2-emissie zit met 5,7 Mton ruim onder het met de overheid overeengekomen doel van 6,2 Mton in 2020. De totale CO2-emissie lag vorig jaar 16 procent onder het niveau van 1990 en daarmee loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling. In 2014 is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid. Hierin staat een reductie van de totale CO2-emisie centraal.

Als de CO2-emissie wordt gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, dan treedt in 2015 een daling op van 0,1 Mton. Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 2,0 Mton, meldt Wageningen Economic Research verder. De oorzaken van deze daling zit voor 79 procent in de krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit, toenemend gebruik van duurzame energie, meer inkoop van elektriciteit en minder inkoop van warmte.

Gemiddelde energieverbruik

In de periode 2010 tot en met 2014 is het gemiddelde energiegebruik per vierkante meter met 9 procent gedaald. Dit betekent dat het effect van energiebesparing plus extensivering groter is dan de toename van de energievraag door intensivering. In 2015 nam het energiegebruik per vierkante meter kas voor de teelt licht toe met 2 procent.

Het aandeel duurzame energie nam het afgelopen jaar wederom toe: van 4,3 naar 5,1 procent. Het absolute gebruik van duurzame energie steeg van 4,1 naar 5,0 Peta Joule; een toename van 22 procent. De groei is het gevolg van de winning van aardwarmte en inkoop van duurzame elektriciteit. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel, maar groeit wel sneller.

Elektriciteit

In 2015 produceerde de glastuinbouw ruim 10 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Dit komt overeen met 9 procent van de nationale consumptie. De elektriciteitsproductie is lager dan voorheen. Het verminderde totaal wk-vermogen in de glastuinbouw en de kortere gebruiksduur ligt hieraan ten grondslag. Dit hangt weer samen met de krimp van het areaal en de lagere verkoopprijzen voor elektriciteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer