Cao+glastuinbouw+is+definitief
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Cao glastuinbouw is definitief

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw stemmen in met een nieuwe cao. De cao geldt tot 30 juni 2018.

De overeengekomen afspraken gelden voor 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband in de glastuinbouw. Ze zijn gedeeltelijk ook van toepassing voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn.

Arbeidstijdenregeling

De cao kent een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel. Bovendien is er een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd.

De cao biedt een regeling voor bedrijven waar structureel op zondag wordt gewerkt. Ook is er de mogelijkheid van een weekrooster van vijf aaneengesloten dagen inclusief de zaterdag en zondag.

Seizoencontracten

De nieuwe cao kent een regeling voor seizoencontracten voor een aantal teelt- en productie gebonden functies, waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Seizoenmedewerkers kunnen zo makkelijker door de glastuinders zelf in dienst genomen worden.

Bij glastuinders die geen personeel in dienst hebben maar gebruik maken van uitzendkrachten, geldt dat zij ook vallen onder de werkingssfeer van de cao glastuinbouw. Voor uitzendkrachten moet in dat geval de inleenbeloning worden toegepast.

Reparatie WW

Onderdeel van het nieuwe cao akkoord is de afspraak dat werkgeverspartijen hun medewerking verlenen aan de reparatie van het derde WW-jaar overeenkomstig de afspraken die daarover in de Stichting van Arbeid zijn gemaakt. De premie voor de regeling komt ten laste van de werknemer.

De looptijd van de cao sluit aan bij de vorige cao en is van 2 juli 2015 tot en met 30 juni 2018. Gedurende de looptijd van drie jaar worden de lonen met in totaal 5 procent verhoogd:

Vier loonaanpassingen

De eerste loonaanpassing is op 1 augustus 2016 (plus 2,25 procent). Daarna volgen nog verhogingen per 1 januari 2017 (1,25 procent), 1 juli 2017 (1 procent) en 1 januari 2018 (0,5 procent).

De werkgeverspremie voor de seniorenregeling wordt verlaagd van 0,5 naar 0,25 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer