Gelders+actieplan+voor+weidevogels
Nieuws
© Eigen foto

Gelders actieplan voor weidevogels

LTO Noord, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse agrarische collectieven hebben een actieplan voor akker- en weidevogels gepresenteerd. Doel is de daling van het aantal akker- en weidevogels binnen tien jaar te stoppen.

'Met dit actieplan slaan landbouw- en natuurorganisaties de handen ineen. Samen willen we de teloorgang van de akker- en weidevogels stoppen. Hiervoor willen we tien pilotprojecten uitvoeren, zodat we de oorzaken van de problemen goed kunnen aanpakken', zegt directeur Volkert Vintges van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

De zes organisaties vragen provincie Gelderland om jaarlijks 250.000 euro beschikbaar te stellen over periode 2017-2022.

Ook Vogelbescherming en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben een belangrijke inbreng geleverd, evenals vrijwilligers die zich met hart en ziel voor vogels inzetten.

Patrijs

Drie pilotprojecten worden gewijd aan de patrijs, een vogel die een variatie aan leefgebieden nodig heeft. Deze kunnen beheerd worden door boeren, maar ook door landgoedeigenaren, gemeenten en waterschappen. Vooral biologische bedrijven, met hun variatie in gewassen en hun rijke bodem- en insectenleven, zijn geschikt.

Een van de voorgestelde maatregelen betreft het triobeheer van akkerranden: een braakliggende strook, lage vegetatie en hoge vegetatie. Ook het aanleggen van wintervoedselveldjes en struwelen met een korte snoeicyclus worden genoemd.

Kievit

Kieviten, waarvoor ook drie pilotprojecten worden voorgesteld, broeden op akkerland, vooral op maisvelden. Door grondbewerkingen uit te stellen en braakliggende stroken aan te leggen kan het broedsucces worden vergroot. Uit ervaring in Noord-Brabant blijkt dat dit waarschijnlijk komt doordat jonge kieviten dan dekking en voedsel kunnen vinden.

Andere maatregelen

Voor vogels als wulp, tureluur en grutto kunnen zowel grote als kleine plasdrasgebieden worden ingericht: weilanden met een laagje water.

De organisaties stellen ten slotte voor om twee pilotprojecten tegen roofdieren op te zetten. Door het aanleggen van bijvoorbeeld houtige beplanting worden gebieden minder aantrekkelijk voor roofdieren.

Stroomdraad

Een ander goed voorbeeld is te vinden in de uiterwaarden bij Hattem, waar een groep vrijwilligers jaarlijks drie lagen vossenwerend stroomdraad controleert en aanlegt. Met name in de regio's Veluwe-IJsselvallei en Achterhoek is hiervoor interesse.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  19° / 13°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer