BoerenNatuur+vindt+zich+in+weidevogelplan
Nieuws
© Het Hoge Noorden

BoerenNatuur vindt zich in weidevogelplan

De initiatiefnota 'Vogels de Weide Wereld' van GroenLinks kan rekenen op steun van BoerenNatuur.nl, de koepel van Collectieven in agrarisch natuurbeheer. Wel moet de financiering anders.

‘De nota steekt gedegen in elkaar. De nadere uitwerking vergt goed overleg met de sector’, zegt voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur.nl, dat is aangesloten bij LTO Nederland.. ‘Er staan veel zaken in waarvoor wij al langer pleiten.’

Tweede Kamerlid Rik Grashoff lanceerde afgelopen zaterdag zijn initiatiefnota 'Vogels de Weide Wereld, een plan om meer grutto's, kieviten en scholeksters op het boerenland te krijgen. De GroenLinks-politicus vindt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) te besluiteloos.

Breder

Datema leest in de nota dat GroenLinks een bredere visie op het agrarisch natuurbeheer wil. 'De nota richt zich specifiek tot de weidevogel, maar agrarische natuurbeheer is meer. Het gaat om de collectieve aanpak die we nu hebben, daar moet je verder op bouwen. Dat soort elementen benoemen zij en zo kijken wij er ook tegenaan.'

Dit jaar zijn de boerencollectieven van start gegaan met een nieuwe aanpak van agrarische natuurbeheer, grotendeels weidevogelbeheer. Volgens Grashoff vechten zij 'tegen de bierkaai'. Want door de intensivering van de landbouw leveren weidevogelvriendelijke maatregelen, zoals later maaien, minder op.

Hectares en duur

Om weidevogelpopulatie weer op niveau te brengen zijn er volgens Grashoff beheercontracten van achttien jaar in plaats van de huidige zes jaar nodig. Datema juicht dat toe. 'We roepen dat al jaren. Langere contracten zijn ook nodig om het beheer op de goede plek te leggen.'

Ook is hij met Grashoff eens dat het aantal beheerde hectares met zwaar beheer omhoog moet naar 70.000. De helft daarvan is er nu al, beheerd door de collectieven. 'Met het huidige areaal zwaar beheer gaan we het niet redden om de populatie weidevogels weer te laten groeien.'

Financiering

Om het weidevogelbeheer aantrekkelijk te maken voor boeren, moet de vergoeding per beheerde hectare naar 600 euro, stelt Grashoff. In totaal komt dat op 20 miljoen euro. De helft daarvan moet uit Europees geld komen, de andere helft van de overheid. Vervolgens moet op termijn het beheer zichzelf bedruipen met geld uit de markt, onder meer met een premie op weidevogelmelk.

Datema: 'Natuurlijk is er extra geld nodig, wil je goed beheer doen. Die 600 euro per hectare is een gemiddelde bedrag voor verschillende vormen van beheer, neem ik aan. Dat is wat aan de lage kant. Wij komen in onze berekeningen uit op 695 euro per hectare.Dan is het nét kostendekkend

Weidemelk

Geld uit de markt halen om het zwaar beheer structureel te financieren, zit Datema niet zitten. 'Zeker omdat 80 procent van onze producten, bestemd is voor de export en boeren grotendeels produceren voor de wereldmarkt. Een meerprijs op melk, levert te weinig op. Zie bijvoorbeeld het nieuwe initiatief Weide Weelde. Heel mooi, maar daarmee gaan we de weidevogel niet behouden.'

'Wat wel heel goed zou kunnen via de markt is het stimuleren van boeren om de ecologische basiskwaliteit te verhogen. Met een aantal eenvoudige maatregelen die goed in de bedrijfsvoering passen. En dus overal, niet alleen in de gebieden met zwaar beheer', vervolgt hij.

Verantwoordelijkheid

Datema stelt dat de overheid vanuit maatschappelijk oogpunt zijn financiële verantwoordelijkheid moeten nemen. 'Daarnaast heeft ook de sector een verantwoordelijkheid. Daarom moeten we goed gaan nadenken hoe we dit vormgeven.'

'Het gaat niet alleen om het aanleggen van een plas-dras, daarmee ben je er niet. Het gaat er ook om dat het agrarisch natuurbeheer wordt verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar ergens tussenin moet naar mijn idee de oplossing liggen.'

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer