Akkerbouwonderzoek+op+losse+schroeven
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Akkerbouwonderzoek op losse schroeven

De voortgang van het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw loopt ernstig gevaar door het uitblijven van duidelijkheid over de medewerking van RVO voor het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het opleggen van verplichte bijdragen aan de sector.

BO Akkerbouw heeft staatssecretaris Martijn van Dam van EZ al in juli schriftelijk gevraagd of RVO het verzamelen van machtigingen onder alle akkerbouwers wil ondersteunen. Dat verzoek is nog steeds niet beantwoord. Voor de BO is het daardoor onduidelijk of het programma kan worden betaald.

Een van de speerpunten van BO Akkerbouw is het organiseren en financieren van een programma voor onderzoek en innovatie. De erkende brancheorganisaties Granen, Suiker en Aardappelen en overige akkerbouwgewassen beschikken daarvoor als eerste BO's in de land- en tuinbouw over een verbindendverklaring. Hierdoor betalen alle akkerbouwers mee aan de uitvoering van het programma.

Betaling gebeurt op basis van een bijdrage per hectare graan, suikerbieten en aardappelen. RVO beschikt als enige over een volledig bestand van akkerbouwers en over de benodigde areaalgegevens. De BO wil deze gegevens gebruiken voor het opleggen van de verplichte bijdrage. Voor het beschikbaar stellen daarvan moeten telers RVO machtigen.

Praktische uitvoering moeilijk

Het is nog steeds volstrekt onduidelijk of het ministerie toestaat dat RVO meewerkt aan het faciliteren van het verkrijgen van de machtigingen. Zonder deze medewerking wordt de praktische uitvoering van de regeling bijzonder moeilijk, stelt BO Akkerbouw. EZ heeft nog steeds niet gereageerd op de brief van de brancheorganisatie.

Volgens BO Akkerbouw staat de uitvoering van het onderzoeksprogramma op losse schroeven. Voor 2017 staan onderzoeksprojecten gepland voor een totaal budget van 1,2 miljoen euro. Zonder de gevraagde medewerking van RVO, wordt het bijzonder moeilijk om de voor het onderzoeksprogramma benodigde gelden te innen, aldus BO Akkerbouw.

Weinig begrip

BO Akkerbouw heeft weinig begrip voor de opstelling van het ministerie. De brancheorganisatie wijst erop dat de akkerbouwsector met het onderzoeksprogramma een krachtig instrument in handen heeft om de ambitie van EZ op het vlak van onderzoek en innovatie waar te maken. Dat dreigt nu in het water te vallen.

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 0°
  80 %
 • Vrijdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer