Van+Dam+staat+achter+verplichte+CBS%2Denqu%C3%AAtes
Nieuws
© DIRK HOL

Van Dam staat achter verplichte CBS-enquêtes

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vindt het noodzakelijk dat het het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deelname aan vijf landbouwenquêtes bovenop de Landbouwtelling gaat afdwingen bij boeren en tuinders.

Dat schrijft hij in antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jaco Geurts (CDA). Deelname van boeren en tuinders aan de vijf enquêtes van het CBS is voortaan verplicht. Wie weigert, kan maximaal 1.500 euro boete opgelegd krijgen.

Van Dam wijst op zes Europese verordeningen waardoor de lidstaten verplicht zijn om informatie aan Eurostat te leveren. 'Ze vormen belangrijke informatie om het landbouwbeleid op te baseren, zowel Europees als nationaal. Ook het bedrijfsleven, zoals de landbouwcoöperaties en de mengvoeder- en zuivelindustrie, maakt gebruik van de informatie'.

Lage respons

Ook noemt hij de lage respons op de enquêtes waardoor het niet langer mogelijk was om betrouwbare informatie over de landbouwsector te produceren. 'Dat was de aanleiding voor het besluit om over te gaan tot verplichtstelling van de voorheen vrijwillige enquêtes.'

Van Dam stelt verder dat al zo veel mogelijk gegevens uit de Landbouwtelling worden gebruikt, maar deze gegevens niet altijd voldoende zijn om aan de Europese eisen te voldoen.

Van Dam: 'Het CBS zet al decennialang sterk in op het verlagen van zowel de feitelijke als de ervaren lastendruk bij het bedrijfsleven. Hierdoor is de feitelijke administratieve lastendruk sterk gedaald, met 70 procent in de periode 1994-2014. Het CBS blijft daarnaast werken aan een verdere reductie.'

Overleg

Het CBS richt momenteel een communicatietraject in om agrariërs te informeren. Op 19 september staat een overleg gepland tussen het CBS en LTO Nederland.

LTO wil opheldering van het CBS. LTO-voorzitter Albert Jan Maat. 'Hoe dan ook, ik vraag me wel af hoe dit spoort met het voornemen van het kabinet om de administratieve lasten van ondernemers te verlagen.'

Lastendruk

De vijf enquêtes gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de oogstraming vollegrondsgroenten, de oogstraming appels en peren, de oogstraming akkerbouw en de decembertelling varkensstapel.

Volgens Van Dam stijgt de lastendruk voor de landbouwstatistieken door de enquêtes met 63.192 euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer