Cumela+ziet+draagvlak+Co%C3%B6rdinatiecentrum+Mestverwerking
Interview
© Cumela

Cumela ziet draagvlak Coördinatiecentrum Mestverwerking

Hans Verkerk van Cumela heeft een conceptvoorstel opgesteld voor het oprichten van een Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking.

In opdracht van wie gebeurde dat?

'De opdracht kwam van het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLMV) en Bureau Mestafzet (BMA). Die willen naar één centraal aanspreekpunt voor iedereen die iets wil of doet met mestverwerking en mestexport.
'Ik heb het voorstel overigens geschreven samen met mestverwerkingsspecialist Jos van Gastel van ZLTO.'

Waarom is het belangrijk dat er een coördinatiecentrum komt?

'Het plan is om bestaande kennis over mestverwerking beter te ontsluiten, kennis te delen en kennisontwikkeling aan te jagen. Zo'n coördinatiecentrum zou een adviesfunctie richting bedrijfsleven en verschillende overheden moeten krijgen.
'Een éénloketfunctie waar iedereen die iets met verwerking en mestexport iets doet, terecht kan. Zo kun je partijen ook écht vooruithelpen.'

Staatssecretaris Martijn van Dam van EZ benadrukt de goede ervaringen van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM).

'Terecht, want het VCM was voor ons het voorbeeld. Het is fantastisch zoals de Belgen het twee decennia geleden hebben opgepakt.
'Het VCM helpt ondernemers en overheden daadwerkelijk vooruit op het gebied van mestverwerking. Het centrum bundelt en deelt kennis en geeft adviezen. Ze organiseert dat alles op een praktische en betaalbare manier.
'Wij lopen met het inrichten van zo'n coördinatiecentrum twintig jaar achter op de Belgen.'

Wat doet het VCM zo goed?

'Het coördinatiecentrum is een bijzonder samenwerkingsverband en is uitgegroeid tot hét centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen. Een soort intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven voor alle aspecten van mestverwerking en -bewerking.
'Samen zorgen het bedrijfsleven en de Vlaamse overheden ervoor dat er voldoende duurzame mestverwerking gerealiseerd wordt.'

Hoe staat het met het Hollandse plan voor een coördinatiecentrum?

'Er is best draagvlak voor een coördinatiecentrum. Het is besproken op verschillende niveaus, zoals met EZ en overheden. Maar er zijn financiële middelen nodig. Ook zullen verschillende partijen inbreng moeten leveren.
'Als het aankomt op wie wat moet betalen en de zeggenschap, dan wordt het allemaal lastiger. In september presenteren BMA en PLMV concrete plannen.'

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer