EC+verlengt+goedkeuringsperiode+SVNL
Nieuws
© ruud ploeg

EC verlengt goedkeuringsperiode SVNL

De Europese Commissie heeft de goedkeuring van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) verlengd. tot en met 31 oktober 2017.

De goedkeuring heeft vooral betrekking op de invoering van verplichte certificering natuurbeheer voor grote beheerders en de handhaving van de belastingvrijstelling voor natuur en landschapsbeheer op natuurterreinen.

Ook is de SVNL getoetst aan de nieuwe Europese richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw en in plattelandsgebieden.

Grote natuurbeheerders

De subsidie-eisen voor grote natuurbeheerders (die meer dan 75 hectare natuur en/of landschap op natuurterreinen beheren) zijn verscherpt. De certificering is sinds 1 januari 2014 verplicht voor grote beheerders.

De verplichting gaat in op het moment dat een bestaande beheerperiode afloopt en er voor een nieuwe periode subsidie wordt aangevraagd. Certificering is een verklaring van de provincie dat een natuurbeheerder, gebiedscoördinator of collectief voldoet aan bepaalde eisen voor beheer. Certificering vindt plaats op basis van een kwaliteitshandboek, waarin gedetailleerd staat hoe het beheer wordt gevoerd en gecontroleerd.

Belastingvrijstelling

Tot 1 januari 2014 gold een vrijstelling voor inkomsten- en vennootschapsbelasting voor subsidies gericht op natuurbeheer en op beheer van landschapselementen op natuurterreinen en landbouwterreinen. De belastingvrijstelling voor de subsidie natuurbeheer en de subsidie landschapsbeheer blijft van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014.

De vrijstelling voor deze subsidies is opgenomen in de Belastingwet. Belastingplichtigen konden een beroep doen op deze nationale wet- en regelgeving in hun aangifte over 2014 en 2015.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer