Ook+Landschappen+NL+steunt+weidevogelnota
Nieuws
© Fred Vloo/Wikimedia

Ook Landschappen NL steunt weidevogelnota

Na BoerenNatuur.nl, de koepel van agrarische collectieven is ook Landschappen NL positief over de initiatiefnota Weidevogelbeheer van GroenLinks.

De nota bevat heldere statements over knelpunten rond de achteruitgang van biodiversiteit in het agrarisch gebied en zinvolle suggesties om de achteruitgang aan te pakken, meldt Landschappen NL op haar site. Landschappen NL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau.

Twee weken gelden presenteerde Tweede Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks in de Tweede Kamer, zijn initiatiefnota 'Vogels de Weide Wereld in' om meer grutto's, kieviten en tureluurs in de polder te krijgen. Daarvoor wil hij onder meer het areaal voor weidevogelbeheer uitbreiden naar 70.000 hectare en de vergoedingen voor de beherende boeren verhogen.

Verdere uitwerking

BoerenNatuur.nl reageerde eerder al positief op de nota. 'Er staan veel zaken in waarvoor wij al langer pleiten', zei voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur.nl, de koepel van de collectieven die het agrarisch natuurbeheer uitvoert.

Ook Landschappen NL vindt wel dat de nota vraagt om een verdere uitwerking. Ze doet een aantal suggesties. Zo wil de natuurorganisatie 'een echte verandering van de landbouw'. De sector is volgens Landschappen NL namelijk de veroorzaker van de achteruitgang van de biodiversiteit.

GLB

Goed punt vindt de natuurorganisatie wel dat de nota stelt dat het niet alleen gaat om weidevogels, maar om verbetering van de biodiversiteit op agrarische grond in brede zin.

Ze pleit er daarom voor om mede met GLB-middelen niet alleen binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar ook daarbuiten een samenhangend netwerk van lijn- en puntvormige landschapselementen (inclusief perceelranden en slootkanten) in het héle agrarische cultuurlandschap.

Samenhang

Ook het voorstel van Groen Links om GLB-middelen te verschuiven van pijler 1 naar pijler 2 ondersteunt Landschappen NL. 'Daarmee kan worden bereikt dat EU-middelen effectiever en meer in samenhang worden ingezet voor verbetering van de biodiversiteit. Daarbij past ook meer maatwerk.'

Landschappen NL juicht ook een langere contractduur van 18 jaar van harte toe, zoals voorgesteld in de nota. 'Dat mag naar 30 jaar want dan is er voor een jonge agrarische ondernemer nog meer zekerheid over de vergoedingen en is het meer verantwoord om het in de meerjarige planning van het bedrijf op te nemen.'

Natuurinclusieve landbouw

Verder deelt Landschappen NL de mening met Grashoff dat echte duurzaamheid van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dan wel van natuurinclusieve landbouw op termijn vooral uit de markt moet komen.

'De huidige subsidiestroom is onontkoombaar om zoveel mogelijk natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied nog te behouden. De landbouw is op de lange duur echter niet gediend met subsidies voor beperkingen in de bedrijfsvoering, maar met beloningen uit de markt voor wat duurzaam gepresteerd en geproduceerd wordt.'

Dat betekent volgens Landschappen NL dat 'de hele samenleving met de agrarische sector in gesprek moet over de toekomst van de Nederlandse landbouw'.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer