Verzilting+scherper+op+de+radar
Nieuws
© Rijkswaterstaat

Verzilting scherper op de radar

Steeds meer organisaties delen de zorg van LTO Noord over de risico's van verzilting in West-Nederland. Onlangs luidde zij de noodklok bij het ministerie van I&M, maar ook diverse waterschappen trekken aan de bel.

Volgens LTO Noord ontbreekt het aan samenhang in beleid. Ook twijfelt de landbouworganisatie of bij geplande grote waterbouwkundige werken wel voldoende wordt gekeken naar de risico’s voor de zoetwatervoorziening.

LTO Noord-beleidsadviseur Dorine Kea benadrukt - ook richting het ministerie van I&M - het belang van een integrale aanpak. ‘Er is een adequate aanpak in het hoofdwatersysteem nodig, die alle ontwikkelde en geplande maatregelen in de regionale systemen ondersteunt.’

Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland ziet de toenemende verzilting als een ernstige bedreiging voor de landbouw, natuur en drinkwatervoorziening.

‘De risico’s worden soms groter door menselijk ingrijpen, zoals de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de nieuwe sluizen bij IJmuiden. Inmiddels zijn we hierover in gesprek met diverse partijen, waaronder LTO Noord, om te proberen dit in gezamenlijkheid op te pakken’, zegt woordvoerster Hanneke Hofstee.

HHNK

Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vindt dat bij de aanleg van infrastructurele werken de belangen en risico’s maatschappelijk moeten worden afgewogen. Verzilting is daarbij een belangrijk aandachtspunt, stelt woordvoerster Tara van Oyen.

HHNK maakt daarbij op voorhand afspraken over de realisatie en monitoring met de verantwoordelijke instanties en ontwikkelaars. ‘Verder hanteren we drie sporen: beschermen van de klassieke zoetwaterbronnen IJssel- en Markermeer, inzetten van nieuwe ondergrondse waterbronnen en zuinig omspringen met het beschikbare zoet water.’

Hollandse Delta

Eind april heeft Waterschap Hollandse Delta al een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek een uitgebreider onderzoek te starten naar de effecten van het Plan Sluizen Waterweg en het Voorkeursalternatief van het Deltaprogramma op de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Zuid-Holland.

‘Dat heeft zeker onze zorg, specifiek voor ons beheergebied Zuid-Hollandse eilanden’, zegt woordvoerster Ingrid van Gelderen. ‘Nu al zien we in tijden van droogte dat verzilting het achterland in trekt.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer