SGP%3A+imidacloprid+verbod+in+strijd+met+wet
Nieuws
© Nieuwe Oogst Arno de Snoo

SGP: imidacloprid verbod in strijd met wet

Elbert Dijkgraaf van de SGP noemt het gebruiksverbod op imidacloprid boterzacht. Hij adviseert staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om vooral naleving van de huidige zuiveringsplicht af te dwingen.

Volgens het Tweede Kamerlid moet de staatssecretaris wegblijven van een juridisch aanvechtbaar gebruiksverbod.

De wetgeving geeft de overheid de mogelijkheid om in specifieke gebieden, zoals natuurgebieden en beschermde watergebieden, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbieden. Meest relevant zijn de gebieden die op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) specifiek beschermd moeten worden.

Geen publieke terreinen

Dijkgraaf wijst erop dat in elk geval een groot deel van het glastuinbouwareaal in ons land niet voorkomt op de lijst met beschermde KRW-gebieden. 'In de regel gaat het om openbaar toegankelijke terreinen. Daar is in de glastuinbouw geen sprake van.'

De wetgeving bepaalt dat eerst moet worden vastgesteld of beperkende maatregelen niet het gewenste effect hebben op de normoverschrijdingen, stelt Dijkgraaf. 'In dat licht vindt de SGP dat Van Dam niet zomaar de huidige zuiveringsplicht overboord mag gooien.'

Begin van een teelt

Imidacloprid wordt met name ingezet aan het begin van een teelt. Tuinders kunnen dan de rest van de teeltperiode goed uit de voeten met biologische bestrijding, legt SGP uit.

Zuivering van afvalwater is volgens de SGP een effectieve maatregel om de emissie van imidacloprid naar het oppervlaktewater sterk te beperken. 'Het probleem is nu dat te veel tuinders geen zuiveringsapparatuur gebruiken en dat ze daar nog mee wegkomen ook', stelt Dijkgraaf.

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer