Natuur+stevig+verankerd+bij+provincies
Nieuws
© Wikipedia

Natuur stevig verankerd bij provincies

Het natuurbeleid heeft een prominente plek bij de twaalf provincies, zo blijkt uit een inventarisatie van de coalitieakkoorden van provincies door Alterra Wageningen UR in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Er zijn geen radicale koerswijzigingen in het provinciale natuurbeleid in vergelijking met de periode ervoor. 'Dat is ook niet zo vreemd aangezien dit beleid kort na de decentralisatie in 2013 is herzien', stelt Alterra.

In alle provincies bestaan de colleges van Gedeputeerde Staten uit brede coalities met minstens twee partijen die ook zitting hadden in het vorige college.

Groningen

De grootste politieke verandering is te vinden in de provincie Groningen waar PvdA en VVD uit het college zijn verdwenen. Het huidige college besteedt relatief veel extra geld aan natuur en landschap en legt meer nadruk op ecologische verbindingen.

Opvallend is volgens Alterra verder de nieuwe aandacht voor nationale parken in Groningen, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Limburg. Zij zien in deze gebieden mogelijkheden om natuur en toerisme hand in hand te laten gaan.

Internationale natuurdoelen

Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en internationale natuurdoelen blijven de belangrijkste thema’s.

Daarbij worden burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven steeds vaker uitgenodigd om mee te werken aan het realiseren en vooral ook financieren van de provinciale natuurplannen.

Eigen middelen

Verder verschillen provincies vooral in de omvang van hun natuurambities en de hoeveelheid eigen middelen die ze investeren.

Noord-Holland en Noord-Brabant zijn erg ambitieus en willen het hele oorspronkelijke Natuurnetwerk te realiseren. Andere provincies hebben gekozen voor een minder omvangrijk Natuurnetwerk.

Investeringen

De verschillen in eigen natuurinvesteringen zijn groot, van ongeveer 1 miljoen euro per jaar in Friesland tot bijna 43 miljoen euro per jaar in Overijssel.

Vooral de nieuwe coalities in Noord-Brabant en Groningen hebben deze extra budgetten in 2015 aanzienlijk verhoogd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 12°
  20 %
Meer weer