BO+Akkerbouw+bepaalt+tarieven
Nieuws
© pieter

BO Akkerbouw bepaalt tarieven

Voor het gezamenlijk programma onderzoek en innovatie waarvoor een verbindendverklaring is aangevraagd heeft BO Akkerbouw de tarieven bekend gemaakt.

Voor de uitvoering van het programma wordt van Nederlandse akkerbouwers een jaarlijkse financiële bijdrage per hectare gevraagd. De tarieven variëren van 13,20 euro voor poot- en consumptieaardappelen, 8,80 euro voor zetmeelaardappelen en suikerbieten tot 4,40 euro voor granen.

Verzoek verbindendverklaring

Om de kosten te verdelen over alle akkerbouwers heeft BO Akkerbouw de overheid gevraagd om een verbindendverklaring waardoor niet-aangesloten telers de bijdrage ook moeten betalen. Het ministerie van EZ heeft het verzoek in behandeling en geeft betrokken de gelegenheid om op dit voorstel te reageren via www.internetconsultatie.nl.

Begin 2016 volgt een besluit. Sinds het verdwijnen van het Productschap Akkerbouw ontbreekt collectieve financiering voor gewasoverschrijdende thema’s, zoals meerjarig onderzoek naar bodemvruchtbaarheid.

Budget 15 miljoen euro

Het programma Onderzoek en Innovatie kent vier hoofdonderwerpen;
• vitale bodem,
• vitaal gewas,
• management, economie en data,
• biobased, kringlopen en energie.

De looptijd is 5 jaar en het totale budget is 15 miljoen euro.

Via de website Akkerbouwplaza.nl kan iedereen die betrokken is bij de akkerbouw, wensen indienen voor onderzoek en innovatie. Deze worden eerst aan een groep telers voorgelegd om de prioriteiten te bepalen. De hoogscorende wensen worden vervolgens vertaald naar concrete onderzoeksvragen, waarna de Sectie Teelt van de BO Akkerbouw een advies afgeeft.

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer