Verzoek+verbindendverklaring+BO+Akkerbouw
Nieuws
© wur

Verzoek verbindendverklaring BO Akkerbouw

Namens de akkerbouwsector heeft BO Akkerbouw bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag ingediend tot het verbindend verklaren van een akkerbouwbreed programma voor onderzoek en innovatie.

Formeel is dit gebeurt met toestemming van de leden van de erkende Brancheorganisaties voor Aardappelen en overige akkerbouwgewassen, voor Granen en voor Suiker. Deze drie BO's maken deel uit van de overkoepelende BO Akkerbouw.

Alle akkerbouwers

De BO's denken met de aanvraag invulling te geven aan initiatieven op het gebied van onderzoek en innovatie. De verbindendverklaring is nodig omdat alle akkerbouwers profiteren van de onderzoeken die het programma voortbrengt.

Een verbindendverklaring met een verplichte financiële bijdrage is een noodzakelijke voorwaarde voor een breedgedragen en volwaardig programma. Het programma beoogt onderzoek en kennisverspreiding op gewasoverschrijdende onderwerpen zoals vitale bodem, vitaal gewas, biobased, kringlopen, management, economie en data.

Bijdrage innen

Het plan is om over een periode tot en met 2020 jaarlijks een bijdrage te innen op basis van het areaal aardappelen, granen en suikerbieten. Het gaat om een bedrag van 3,3 miljoen euro per jaar.

Als de minister het verzoek inwilligt, is het de bedoeling in 2016 voor de eerste maal onderzoeksprojecten te starten en de bijdragen die onderzoek mogelijk maakt te innen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de praktijk.

Akkerbouwers kunnen wensen voor onderzoek en innovatie via de website Akkerbouwplaza.nl bij BO Akkerbouw kenbaar maken.

Gemiddeld 500 euro

Hoeveel een akkerbouwer gaat betalen, is afhankelijk van zijn bouwplan. Uitgaande van een bedrijf met een areaal van 80 hectare en met een gemiddeld bouwplan betreft het een bijdrage van ruim 500 euro per jaar.

Weer

 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 15°
  10 %
Meer weer