Schultz%3A+vaart+maken+met+schoon+water
Nieuws
© I en M

Schultz: vaart maken met schoon water

Het water als grondstof voor drinkwater, voor de industrie, natuur en de landbouw is nog steeds niet schoon genoeg. Om vaart te maken heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) daarom het Werkprogramma Schoon Water naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarin maken het Rijk, regionale overheden, het betrokken bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de ambitie van het kabinet waar te maken.

'De waterkwaliteit in Nederland verbetert gestaag. Hierdoor verschijnen er weer waterplanten en neemt de diversiteit aan vissoorten toe', aldus Schultz. 'Maar we hebben ook nog een flinke klus te klaren. Daar hebben alle partijen elkaar bij nodig.'

Blauwalgen

Sommige meren zijn een groene soep en drijflagen met blauwalgen veroorzaken overlast. Ook gaat de kwaliteit van drinkwaterbronnen achteruit. Er duiken steeds nieuwe stoffen op, bijvoorbeeld uit medicijnresten en microplastics, die problematisch blijken voor het onderwaterleven en de productie van drinkwater.

Alle waterpartijen bepalen gezamenlijk welke aanvullende maatregelen nodig en urgent zijn. Daarbij kan gedacht worden aan voorlichting, financiële prikkels, handhaving en concrete maatregelen zoals uitbreiding van mestverwerking of lozingseisen, Green Deals, teeltvrije zones of het versneld toepassen van innovatieve technieken.

Taakverdeling

Het Werkprogramma Schoon Water is een 'levend document'. In januari 2016 wordt verder gewerkt aan de taakverdeling tussen de partijen, evenals aan de verdeling van de financiële bijdragen.

Een tabel met concrete acties 'wat-wie-wanneer' op het gebied van onder andere nutriënten (mest), gewasbeschermingsmiddelen, restanten van geneesmiddelen en (micro)plastics moet duidelijk maken wie op de voortgang wordt aangesproken en wanneer het 'product' wordt opgeleverd.

Zomer 2016

Het Werkprogramma Schoon Water moet voor de zomer van 2016 zijn afgerond. Uiterlijk in 2027 moet dit programma tot resultaten hebben geleid.

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer