Miljoenen+definitief+naar+Delfland
© Roel Dijkstra

Miljoenen definitief naar Delfland

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft €18,5 miljoen toegekend aan gemeente Midden-Delfland. Dit geld wordt gebruikt voor investeringen in de kwaliteit van het landschap tussen Delft en Schiedam en agrarische structuurversterking .

Enkele projecten zijn het saneren van verspreid liggende kassen en het behoud van het karakteristieke agrarische weidelandschap. Ook wordt een grondbank opgetuigd.

Van de rijksbijdrage is € 5,3 miljoen bestemd voor het project ‘Saneren verspreid liggend glas’ en de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Ruim €13 miljoen wordt besteed aan het behoud van traditionele agrarische bedrijvigheid en weidevogelbeheer in het gebied.

Convenant

De projecten maken deel uit van het convenant IODS (Intergrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). Dat hebben rijk, lagere overheden, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 afgesloten. Naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt de natuur en recreatie versterkt.

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer