Windstreekstal: meerkosten goedmaken

Bij Robert en Renate Nijkamp in Raalte is vorige week de eerste windstreekstal geopend, een nieuw houderijconcept voor vleeskuikens. De hogere prijs voor de scharrelkuikens boven gangbaar moeten de meerkosten goedmaken.

René LuijmesRobert en Renate Nijkamp laten op dit moment 26.000 vleeskuikens in de nieuwe windstreekstal scharrelen. Dit is 12,5 dier per vierkante meter. ‘Het is de eerste ronde; de kuikens zijn nu circa zes weken.’
Robert Nijkamp vindt transparantie van de manier van pluimvee houden naar de burger toe erg belangrijk. ‘Kom maar kijken.’ Voorin de stal is een ruimte met glazen wanden gemaakt van waaruit de bezoeker een goed overzicht heeft over de stal.
Die openheid geldt zeker voor de windstreekstal. Specifiek kenmerk van de stal is het grote open front met een hoogte van ruim 11 meter. Ook is het dak gebogen. Dit moet zorgen voor een goede natuurlijke ventilatie.
De stal is niet mechanisch geventileerd, maar volledig natuurlijk. ‘Aan de lage zijde van de stal gaat de lucht naar binnen. De warme stallucht stijgt naar boven en gaat aan de hoge zijde weer naar buiten’, licht Nijkamp toe. Aan de lage zijde geleidt een grondwal enigszins de inkomende lucht.

Oprolbare mat

Het binnenklimaat wordt automatisch geregeld op de gevoelstemperatuur van de kippen. De schermen aan de hoge open zijde kunnen open en dicht. In de stal worden experimenten uitgevoerd met strooiselverwijdering en eventueel strooiselreiniging.
De Sallandse pluimveehouders verwijderen het strooisel met de mest met een oprolbare mat onder de broedkappen. De goot voor de vijzel, om ook strooisel met mest af te voeren, is ook al aangelegd, maar de installatie daarvan is afhankelijk van het onderzoek naar uitstoot van ammoniak.
Voor die ammoniakemissie is vermindering van ruim 60 procent het doel. Onderzoek in de proefstal moet dit uitwijzen. Daarnaast gaat Wageningen UR ook nog kijken naar het welzijn van de scharrelkuikens.
Streven is om met het systeem de uitstoot van fijnstof te reduceren tot 80 procent. Een rij bomen, die Nijkamp nog bij de stal wil planten, gaat mogelijk ook een deel van het fijnstof wegvangen, maar vormt geen onderdeel van het reductiesysteem.

Broedkappen

Speciaal ontwikkelde broedkappen zorgen ervoor dat de hele stal de eerste weken niet hoeft te worden verwarmd, dus een forse besparing op energiekosten. De kappen zijn bedoeld om de kuikens de eerste weken warm te houden met behulp van infrarood verwarming. Ook gebruiken de kuikens in het begin maar een klein gedeelte van de stal.
De verwarming is onder de broedkappen gemonteerd. De broedkap is voor de kuikens vergelijkbaar met onder de hen biljven zitten om warm te blijven. Na een aantal weken hebben ze voldoende veren om zichzelf warm te houden.
Nijkamp wekt de benodigde energie op met zonnepanelen die op het dak zijn gemonteerd. Bedoeling is om circa 80 procent aan energie te besparen ten opzichte van een reguliere vleeskuikenstal. De windstreekstal is volledig energieneutraal.
In de stal staan vides met stro en zaagsel erop en zitstokken aan weerszijden, en balen stro, zodat de dieren op de tafels kunnen springen. Volgens Renate Nijkamp creëren de vides ook meer oppervlakte in de stal. Boven de tafels hangt een lijn met waternippels aan een oplierbaar systeem.

Lage uitval

De uitval van de eerste ronde kuikens is laag. ‘0,3 procent in de eerste week. En nu na 5,5 week is die circa 1 procent.’
Nijkamp vertelt dat de kuikens minimaal 56 dagen in de stal moeten verblijven, zodat hij kan voldoen aan één ster van het Beter Leven-kenmerk. De Nijkamps krijgen de prijs voor scharrelkuikens van Plukon voor hun dieren. Dit is een standaard notering. Plukon zet de vleeskuikens weer af naar Albert Heijn.
Robert Nijkamp kan de meerkosten van de windstreekstal nog niet aangeven. Hij heeft veel extra kosten gemaakt, om weer terug te kunnen gaan naar een standaardstal, mocht het systeem niet bevallen. Bedoeling is wel dat het concept economisch kan concurreren met gangbare scharrelsystemen.
De hogere kosten moeten worden gecompenseerd door lagere kosten op langere termijn en door forse energiebesparing.

Weer

 • Woensdag
  10° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  30 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer