Nog+4+jaar+Vruchtbare+Kringloop+Achterhoek
Nieuws
© Mike Schellart

Nog 4 jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland willen voor nog vier jaar door met project 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek'. Dat is nodig om zo de gewenste verduurzaming van de melkveehouderij te versnellen.

Op het vlak van mineralenverlies, behoud van bodemvruchtbaarheid, verminderen van uitstoot van broeikasgassen en koolstofbinding in de bodem is al veel kennis ontwikkeld. Daarmee zijn stappen gezet om te komen tot een groene en klimaat neutrale landbouw.

Om melkveehouders ook op gebied van kringlooplandbouw en water- en bodembeheer aan de slag te laten gaan, stelt GS aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met een bijdrage van 370.000 euro, 20 procent van het totaal begrootte budget van een kleine 2 miljoen euro.

Carbon footprint

Verlengen van het project biedt mogelijkheden om ook ervaring op te doen met producten uit de mestvergisting en bij te dragen aan het behoud van derogatie voor de plaatsing van stikstof uit dierlijke mest. Maar bijvoorbeeld ook om te komen tot een carbon footprint per kilogram melk.

Daarnaast vergroten concrete metingen van de uitspoeling van nitraat het inzicht in de relatie van de grondwaterkwaliteit met de bedrijfsvoering van de boer.

Ervaring

Meer tijd is ook nodig om ervaringen op te doen en te delen, de deelname te verbreden naar loonbedrijven en de aandacht te verbreden naar energie en klimaat en innovatie.

Uiteindelijk is het doel van het project dat de agrarische sector zelf blijft verduurzamen. Naar verwachting nemen Provinciale Staten 16 december over het vervolg een besluit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  13° / 13°
  90 %
 • Maandag
  13° / 8°
  20 %
 • Dinsdag
  13° / 7°
  40 %
Meer weer