NVWA+controleert+maistelers+op+vanggewas
Nieuws
© Nieuwe Oogst

NVWA controleert maistelers op vanggewas

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start komende week met controles op het verplicht zaaien van vanggewassen na de maisoogst.

Maistelers op zand- en lössgrond moeten na de maisoogst een vanggewas zoals gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst of triticale zaaien en dit in ieder geval tot 1 februari 2016 op het land laten staan.

Stikstof

Het zaaien van een vanggewas na mais is bedoeld om achtergebleven stikstof uit de bodem op te nemen en zo te voorkomen dat dit uitspoelt naar het grondwater.

Ook in velden waar na de maisoogst grondontsmetting heeft plaatsgevonden, moeten vanggewassen worden gezaaid, aldus de NVWA.

Proces-verbaal

Maistelers die geen vanggewas zaaien, kunnen een proces-verbaal krijgen.

Daarnaast geeft de NVWA overtredingen door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die vervolgens bepaalt of de overtreding leidt tot een korting op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie.

Bekijk meer over: