%E2%80%98Invullen+Kringloopwijzer+kan+snel%E2%80%99
Nieuws
© twan wiermans

‘Invullen Kringloopwijzer kan snel’

Meer dan de helft van de melkveehouders moet over 2015 de Kringloopwijzer invullen. Dit kan heel efficiënt. ‘We streven naar zo min mogelijk papieren rompslomp’, zegt Willem Koops van ZuivelNL.

Mariska Bloemberg -Meerkerk komt dagelijks bij melkveehouders over de vloer en merkt dat sommigen aanhikken tegen het oppakken van de Kringloopwijzer. ‘Begrijpelijk, want er komt momenteel veel op hen af. Ze moeten een drempel over.’
De adviseur vergelijkt de introductie van de Kringloopwijzer met die van de smartphone. ‘Dat was in het begin ook wennen, maar als je eenmaal weet hoe het werkt, is het heel handig.’
Melkveehouders die hun administratie goed voor elkaar hebben en de Kringloopwijzer samen met een adviseur invullen, zijn volgens Meerkerk circa vier tot vijf uur per jaar kwijt. ‘Meer is het niet.’
Elke melkveehouder met een fosfaatoverschot moet na afloop van het kalenderjaar 2015, voor 1 maart 2016, de Kringloopwijzer invullen. ‘Ik verwacht dat het meer dan de helft van de melkveehouders betreft. Alle melkveehouders hebben van RVO in 2015 bericht ontvangen over hun melkveefosfaatreferentie. Is deze meer dan 0, dan moeten ze de Kringloopwijzer invullen’, vertelt Koops.
Vanaf 2016 geldt de Kringloopwijzer naar verwachting voor alle melkveehouders. ‘Zuivelondernemingen hebben de verplichting voor 2015 opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Zij bepalen ook wat de consequenties zijn als veehouders de Kringloopwijzer niet invullen.’
Op de website www.dekringloopwijzer.nl kunnen melkveehouders de Kringloopwijzer voor hun bedrijf digitaal invullen of hiertoe een adviseur machtigen.
‘Het is onze ambitie om de papieren rompslomp voor melkveehouders zo veel mogelijk te beperken. Daarom maken we gebruik van computers en internet’, legt Koops uit. ‘Ook vragen we de veehouders toestemming voor het inlezen van automatische gegevens over bijvoorbeeld oppervlakte, aantallen dieren, melkproductie en veevoeraankopen. Door het gebruik van originele data hoeven boeren dus niet alle gegevens opnieuw in te voeren.’

Centrale database

De ingevulde Kringloopwijzers komen automatisch in een centrale database. Via deze database kunnen de milieuprestaties op sectorniveau worden gemonitord. ‘Je kunt het vergelijken met MediRund, de database voor de centrale registratie van antibiotica in de rundveehouderij.’
De Kringloopwijzer is van grote waarde voor melkveehouders, stelt Meerkerk. ‘Als u beter scoort dan de forfaitaire norm, kunt u binnen uw fosfaatruimte namelijk meer koeien melken of hoeft u minder mest af te voeren.’ Hij verwijst ook naar de BEP-pilot, waar globaal honderd melkveehouders aan meedoen en die al drie jaar op rij een goede Kringloopwijzer laten zien. Ze hebben een fosfaatwinst bij de bodembalans.
‘Stel, u hebt 30 hectare grond en een BEP-winst van 10 kilo fosfaat per hectare, dan hebt u 3,5 hectare minder nodig om dezelfde hoeveelheid mest te plaatsen. Of u kunt op hetzelfde areaal zeven koeien extra melken.’
Volgens Meerkerk zal een goede uitslag van de Kringloopwijzer overal in doorwerken. ‘Denk aan uw financiële bedrijfsresultaat, het bemestingsplan, de benodigde fosfaatrechten, de mestverwerkingsplicht en de hoeveelheid grond die nodig is voor de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij.’
Diverse specialisten vanuit onderzoek en praktijk onderzoeken de knelpunten rondom het gebruik van de Kringloopwijzer. Hiertoe behoren melkveebedrijven die intensief of extensief zijn, een grote akkerbouwtak hebben, zeer veel beweiden, veel natuurgrasland in gebruik hebben of een ‘afwijkend’ type koe melken. ‘Het gaat om een minderheid van de bedrijven waar de Kringloopwijzer nog niet goed past.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer