11%2C3+procent+Nederlandse+stallen+duurzaam
Nieuws
©

11,3 procent Nederlandse stallen duurzaam

Van alle stallen in de varkens-, rundvee- en pluimveehouderij is 11,3 procent volgens de integrale duurzame stallen. Daarmee ligt Nederland op 1 januari 2015 boven het streven van het ministerie van Economische Zaken voor deze datum, wat 10 procent is.

Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen die Wageningen UR jaarlijks publiceert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie hanteert sinds 2007 een ambitie voor duurzame stallen. Die ambitie wordt jaarlijks gemonitord.

De resultaten van de monitor laten zien dat er op 1 januari 2015 in Nederland ongeveer 81.000 stallen met rundvee, varkens en/of pluimvee zijn. Het aandeel gerealiseerde integraal duurzame stallen bedraagt in totaal 11,3 procent.

Dit percentage loopt uiteen van 6,3 procent in de rundveehouderij tot 21,7 procent in de varkenshouderij en 32,1 procent in de pluimveehouderij.

Gestage toename

Er blijkt een gestage toename in het aandeel integraal duurzame stallen die vooral voortkomt uit de bouw van stallen die voldoen aan de criteria uit de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

In de pluimveehouderij en de varkenshouderij zijn daarmee de doelstellingen van 10 procent integraal duurzame stallen in 2014 gehaald.

Hardere groei

Die doelstelling is er nog niet voor de rundveehouderij. In deze sector groeit de laatste twee jaar het aantal duurzame integrale stallen in absolute aantallen harder dan in de overige sectoren.

Het aandeel in aanbouw zijnde integraal duurzame stallen ten opzichte van het totale aantal stallen ligt voor peildatum 1 januari 2015 op 0,9 procent. In 2012, 2013 en 2014 lag dit percentage van het aandeel in aanbouw zijnde stallen op respectievelijk 1,7 procent, 1,7 procent en 1,4 procent.

Als de in aanbouw zijnde stallen allemaal worden gerealiseerd, is het aandeel integraal duurzame stallen 12,2 procent; 6,9 procent voor rundvee, 23,2 procent voor varkens en 35,0 procent voor pluimvee.

Dierplaatsen

Op basis van dierplaatsen blijkt dat 15,9 procent van het rundvee, 36,3 procent van de varkens en 35,0 procent van het pluimvee integraal duurzaam wordt gehouden. Het aandeel dieren gehuisvest in duurzame stallen ligt voor rundvee en varkens duidelijk hoger dan het aandeel integraal duurzame stallen.

Dit komt mede doordat nieuwe stallen vaak meer dieren huisvesten dan de stallen die worden vervangen.

Weer

 • Zondag
  6° / -3°
  10 %
 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
Meer weer