Ombudsman+kijkt+naar+ammoniakemissie
Nieuws
© vbbm

Ombudsman kijkt naar ammoniakemissie

De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) zet vraagtekens bij de emissiearme aanwending en diende hierover bij de ombudsman een klacht in.

VBBM betwist de effectiviteit die door wetenschap en overheid wordt toegeschreven aan emissiearme aanwending. Ook betwist de vereniging de emissiefactor die hoort bij bovengronds aanwenden van mest. Volgens de VBBM wordt die factor veel te hoog gesteld.

'Het rekenmodel dat ten grondslag ligt aan het vaststellen van ammoniakemissies moet tegen het licht worden gehouden. Wij hebben aanwijzingen dat dit rekenmodel niet betrouwbaar is,' stelt woordvoerder Diana Saaman, die namens de VBBM de klacht indiende.

Nauwelijks effect

Volgens Saaman komen de werkelijke metingen van het RIVM niet overeen met het grote effect dat door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt toegerekend aan emissiearme bemesting.

'Uit de metingen van het RIVM blijkt dat het emissiearm aanwenden nauwelijks effect heeft', stelt ze.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
Meer weer