Dijksma+broedt+op+fosfaatproductie
Nieuws
© Dirk Hol

Dijksma broedt op fosfaatproductie

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) werkt een systeem van dierrechten, fosfaatrechten per bedrijf of een begrenzing via melkproductie per dier of per bedrijf uit.

De bewindsvrouw geeft daarmee uitvoering aan motie-Dik-Faber. Die vraagt Dijksma alle reële opties, naast dierrechten, om de fosfaatproductie door de melkveehouderij te reguleren uit te werken.

'Daarom ben ik in overleg met betrokken partijen over de wijze waarop de fosfaatproductie in de melkveehouderij op de meest efficiënte wijze kan worden begrensd.'

Voor zomerreces

In het geval er onvoldoende garanties zijn dat de zuivelketen erin slaagt de fosfaatproductie te verminderen, informeert de minister de Tweede Kamer voor het zomerreces over de invulling van productiebegrenzing via de Meststoffenwet.

'Administratieve lasten, uitvoeringslasten en handhaafbaarheid zijn daarbij belangrijke criteria. En zoals ik eerder heb aangegeven zal ik anticiperend gedrag zoveel mogelijk voorkomen.'

Overschrijding sectorplafond

De overschrijding van het sectorplafond door de melkveehouderij, die blijkt uit de tweede prognose 2014, moet voor de melkveesector aanleiding zijn om op korte termijn nadere concrete maatregelen te nemen.

'Dat om de fosfaatproductie onder het niveau van 2002 te brengen', geeft Dijksma aan.

Verantwoordelijkheid

Een grote verantwoordelijkheid ligt volgens de minister bij de verschillende partijen in de zuivelketen.

'Ik heb de sector reeds aangesproken op de noodzaak om die verantwoordelijkheid in te vullen door in ketenverband extra maatregelen te nemen om erop te sturen dat de fosfaatproductie weer onder het niveau van 2002 komt.'

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer