Rabo%3A+marktherstel+vleespluimvee+ingezet
Nieuws
© Albert Heijn

Rabo: marktherstel vleespluimvee ingezet

De markten voor zowel vleeskuikens als broedeieren ontwikkelden zich in de eerste helft van 2015 positief, zo stelt Rabobank in haar kwartaalbericht.pluimveevlees Een krap aanbod van pluimveevlees in het begin van 2015 en een seizoensmatig herstel in het tweede kwartaal zorgden voor een ruime compensatie van de prijsstijging van voer.

Dit leidde tot grotere marges, die vooral in het tweede kwartaal boven het langjarig gemiddelde uitkwamen. De vooruitzichten zijn gematigd positief en vooral afhankelijk van het uitblijven van verdere vogelgriepuitbraken.

Sectormanager Jeroen van den Hurk van Rabobank: 'Kenmerkend voor Nederland is de positieve invloed op prijsvorming in de retail door verduurzaming van het aanbod van pluimveevlees. Zonder nieuwe vogelgriepuitbraken verwachten wij dat de marges op vleeskuikens en broedeieren de komende periode boven het langetermijngemiddelde blijven bewegen.'

Minder aanbod door leegstand

Hij signaleert verder dat door de langere leegstand eind 2014, als gevolg van de vogelgriep, begin 2015 het aanbod van pluimveevlees daalde. Hierdoor herstelden marges zich relatief snel.

Verder neemt internationaal de vraag naar broedeieren toe. Meer broedeieren betekent een verdere toename van de zelfvoorzieningsgraad en daarmee daalt voor de landen de afhankelijkheid van import.

Volgens de vooruitzichten neemt het aanbod van kuikenvlees in de EU de komende maanden verder toe. De marktbalans kan hierdoor na dit tweede kwartaal meer onder druk komen en verder herstel zelfs dwarsbomen.

De prijzen voor varkensvlees dalen, wat de prijsontwikkeling van vleeskuikens drukt. De algemene markttendens is dan ook gematigd positief.

Verduurzaming

In de Nederlandse markt is de ingezette verduurzaming (welzijnsvriendelijker) van het kuikenvleesaanbod door enkele grote retailers (Albert Heijn en Jumbo) duidelijk merkbaar. Op korte termijn lijkt de markt van deze situatie te profiteren.

De verlaging van het aanbod door een substantieel lagere bezetting per vierkante meter brengt de markt in beweging.

Positieve afsluiting.

De geschetste ontwikkelingen op de Europese en Nederlandse pluimveemarkt leiden er volgens de Rabobank toe dat de sector dit jaar positief kan afsluiten. De goede marktbalans, het wegvallen van exportbelemmeringen, de relatief lage koers van de euro en stabiele voerkosten leiden tot een rendement dat licht boven het vijfjaarsgemiddelde zal uitkomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer