3%2C5+miljoen+euro+voor+westelijke+veenweiden
Nieuws
© Nieuwe Oogst

3,5 miljoen euro voor westelijke veenweiden

Provincie Utrecht steekt 3,5 miljoen euro in het westelijk veenweidegebied om de bodemdaling te remmen en meer duurzaam waterbeheer te creëren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hiertoe op verzoek van gebiedscommissie Utrecht-West het Programma Aanpak Veenweiden vastgesteld.

Ook draagt het programma bij aan de internationale doelen voor waterkwaliteit en natuurbeheer, respectievelijk de Kader Richtlijn Water en Natura 2000.

Projecten

De gebiedscommissie zal de komende jaren projecten voor subsidie voordragen die bijdragen aan:

· Het nieuwe melkveebedrijf met duurzamer landgebruik en minder vervuiling
· Nieuwe verdienmodellen als nieuwe teelten, bijvoorbeeld van cranberries
· Nieuwe watersystemen, bijvoorbeeld veenweidesloten met betere waterkwaliteit, meer natuur en opvang van grote buien en droogte
· Nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling voor wegen, leidingen en bebouwing te beperken
· Nieuwe manieren van hiermee omgaan door kennisdeling, vernieuwende gebiedsprocessen en instrumenten voor verandering

Het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) voert op het KTC Zegveld al dergelijke projecten uit.

Gebiedsproces Kockengen

Onderdeel van het programma is ook de opdracht voor het gebiedsproces Kockengen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Stichtse Vecht en provincie Utrecht willen het gebied ten oosten van Kockengen opnieuw duurzaam inrichten.

Dat is het laagste peilvak van polder Portengen. Doelstelling is om uiterlijk eind 2016 met bewoners, gebruikers en beheerders een richtinggevend en realistisch toekomstperspectief voor de polder Portengen te ontwikkelen.

Uitvoeringsstrategie

Dat biedt duidelijkheid over de inrichting, beheer en gebruik van de polder voor de lange termijn. Ook komt er een uitvoeringsstrategie zodat bewoners, gebruikers en beheerders hun keuzes, investeringen en beleid hierop kunnen afstemmen.

De afspraken hierover worden in een convenant vastgelegd.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer