Rijnlanden+stopt+met+hoogwatervoorziening
Nieuws
© Wikimedia

Rijnlanden stopt met hoogwatervoorziening

Een stop op de aanleg van nieuwe hoogwatervoorzieningen en het terugdringen van de beheerinspanning van reeds bestaande hoogwatervoorzieningen.

Dat is de kern van het nieuwe beleid dat het algemeen bestuur heeft vastgesteld.

In het beheergebied van de Stichtse Rijnlanden is ongeveer 2.600 hectare hoogwatervoorziening aanwezig in het veenweidegebied, verdeeld over 240 kilometer. Een hoogwatervoorziening is een peilgebied waarin het peil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen.

Bijna alle lintbebouwing in het landelijke gebied is opgenomen in hoogwatervoorzieningen. Ook zijn enkele dorpskernen opgenomen in een hoogwatervoorziening.

Nut en noodzaak

UIt onderzoek blijkt dat de kosten van collectieve hoogwatervoorzieningen voor het waterschap op lange termijn meer dan verdubbelen, terwijl een hoogwatervoorziening voor de aanwezige bebouwing vanwege betonnen funderingen steeds minder nodig wordt.

Maar de kosten om het water op te pompen en de hoogwatervoorziening in stand te houden blijven en worden hoger naarmate het peilverschil tussen de hoogwatervoorziening en het naastliggende land groter wordt.

Maatregelen

De Stichtse Rijnlanden neemt daarom nu de volgende maatregelen:

• Het waterschap legt geen nieuwe hoogwatervoorzieningen aan;
• In alle bestaande collectieve hoogwatervoorzieningen wordt tijdens peilbesluitprocedures gestreefd naar een peilaanpassing die minstens gelijk is aan de opgetreden maaivelddaling in de hoogwatervoorziening;
• Voor bestaande collectieve hoogwatervoorzieningen die niet grenzen aan een waterkering, wordt aanvullend daarop gestreefd naar een peilwijziging die gelijk is aan de peilaanpassing in omringende peilgebieden. Hierbij geldt aanvullend:
• een grotere peilwijziging is voor die gevallen enkel mogelijk indien dat geen onevenredige schades tot gevolg heeft;
•­ een kleinere peilwijziging is voor die gevallen enkel mogelijk indien het peilverschil met de omringende peilgebieden niet groter wordt dan 50 cm.

De Inspraakprocedure op de beleidsnotra is afgerond. Beroep is dan ook niet mogelijk

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer