Alfa: lager resultaat melkvee

Het resultaat van melkveehouders is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit het rapport ‘Cijfers die spreken’ van Alfa accountants en Adviseurs.

René LuijmesHet gaat in 2014 om een resultaat voor melkveehouders van ruim 61.000 euro, circa 4,5 procent lager dan in 2013. Het saldo was vorig jaar vrijwel gelijk met dat van 2013. Melkopbrengst in 2014 bedraagt 38,69 euro per 100 kilo, ongeveer 1,5 euro lager dan in het jaar ervoor.
Volgens Alfa accountants en Adviseurs lijkt de groei van melkveebedrijven vorig jaar wat te zijn gestabiliseerd. Melkveehouders hebben mogelijk in het laatste quotumjaar weinig geïnvesteerd in quotum of geen melkquotum meer geleased.
De omzet en aanwas daalde vorig jaar ten opzichte met 2013. De prijzen waren voor met name melkkoeien lager. Melkveehouders verkochten meer koeien om de productie af te remmen met het oog op de superheffing. Door het grotere aanbod daalden de prijzen. De prijs voor nuchtere kalveren was met gemiddeld 128 euro redelijk stabiel.

Meer ruwvoerkosten

De krachtvoerkosten daalden vorig jaar, na een jarenlange stijging. De aankoop in kiloVEM per 100 kilo melk voor ruwvoer steeg wel, waarschijnlijk door verdere intensivering van de melkveebedrijven. Melkveehouders kochten meer structuurrijk ruwvoer. Ook werd er meer betaald per kiloVEM. De kosten voor grasland en voedergewassen stegen door hogere prijzen voor kunstmest en zaaizaad.
De niet-toegerekende kosten stegen met gemiddeld bijna 9.000 euro. Dit is ruim 10 procent. Dit komt vooral door de loonwerkkosten. ‘Vorig jaar was een groeizaam jaar’, stelt Jan Kappers, sectormanager melkveehouderij van Alfa.
De bewerkingskosten - loonwerk, machines en werktuigen en betaalde arbeid - namen van 2010 naar 2014 flink toe met 41 procent. Mogelijk ligt dit aan de toenemende arbeidsvraag op de groter wordende bedrijven die daarom kiezen voor meer loonwerk en/of automatisering. Verder speelt de hogere dieselprijs mee en wordt meer uitgegeven aan onderhoud in economisch goede jaren.
Leasekosten melkquotum stegen al in 2013 enorm als gevolg van de hogere superheffing en lagen in 2014 op hetzelfde niveau. Melkveehouders trapten qua melkleverantie eind vorig jaar op de rem.
Verder daalden na jarenlange stijging de afschrijvingen voor melkquotum, gebouwen, machines en werktuigen. Tot 1 april dit jaar zijn de afschrijvingskosten voor quotum mee te nemen. Alfa waarschuwt voor hogere fiscale winst en dus een hogere belastingaanslag.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  23° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer