Natuurontwikkeling+langs+Eem+van+start
Nieuws
© Provincie Utrecht

Natuurontwikkeling langs Eem van start

Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en provincie Utrecht gaan samen nieuwe natuur en de verbetering van de natuurkwaliteit langs de Eem ontwikkelen. De partijen hebben daartoe een overeenkomst ondertekend.

Er komt 16 hectare natte natuur met rietzones, plas-drasgbieden, bredere sloten en natuurlijk graslandbeheer. Ook komen er rietoevers langs de Eem en Randmeren. In de gebieden Wolkenberg en eiland de Grote Melm komen twee nevengeulen, die in verbinding staan met de Eem.

Van de 16 hectare is ruim 3 hectare natuurcompensatie van het waterschap, omdat elders natuur verdwijnt voor de dijkverbetering. De overige hectaren worden mogelijk gemaakt dankzij samenwerking en kostenbesparing.

Milieuvoordeel

Een deel van de ontgraven grond wordt gebruikt alsdijkverbeteringsmateriaal en de klei wordt geleverd door Natuurmonumenten.

De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol: ’Veiligheid van de dijken is belangrijk, maar het is geweldig om er tegelijkertijd mooie natuur aan te kunnen ‘vastplakken’, waardoor ons landelijk gebied nog aantrekkelijker wordt. Dat is iets om trots op te zijn.’

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer