LTO%3A+geen+gevolgen+boeren+in+leefgebieden
Nieuws
© Mike Schellart

LTO: geen gevolgen boeren in leefgebieden

De leefgebieden buiten het Noord-Hollandse Natuurnetwerk Nederland (NNN) moeten geen planologische gevolgen voor boeren hebben.

Dat stelt LTO Noord Noord-Holland in een zienswijze op het Natuurbeheerplan 2016 van de provincie. Hierin zijn buiten het NNN (voormalige Ecologische Hoofdstructuur) ‘leefgebieden’ geïntroduceerd.

Het gaat om open grasland, open akkerland en droge en natte dooradering. Deze zijn aangewezen als zoekgebied voor agrarisch natuurbeheer.

Vrijwilligheid

‘Een goede optie voor agrariërs om op basis van vrijwilligheid agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen hun bedrijfsvoering op te nemen’, stelt voorzitter Nico Verduin van LTO Noord Noord-Holland.

Verduin benadrukt wel dat de leefgebieden ‘geen planologische consequenties’ moeten vormen op de grenzen en afspraken die in de provinciale structuurvisie en verordening staan.

Weidevogels

Ervaringen met de provinciale weidevogelnotitie zijn volgens Verduin de aanleiding.

‘Met name gemeenten hebben het weidevogelbeleid verschillende malen aantoonbaar aangegrepen voor het opleggen van (grondgebruiks)beperkingen waarvoor geen noodzaak was vanuit het ruimtelijke beleid.’

Schaduwwerking

Ook wijst Verduin op de planologisch schaduwwerking. ‘Het is niet gewenst dat uitstraling naar de omgeving plaatsvindt als gevolg van bijvoorbeeld het opzetten van het waterpeil.’

Verder moet duidelijk zijn dat boerengrond binnen het NNN de bestemming ‘agrarisch’ houdt om discussies te voorkomen. Daarnaast moet de natte en droge dooradering boeren niet beperken in hun structuurverbetering, zoals bij kavelruilen.

Lees meer hierover deze week in Nieuwe Oogst, editie Midden

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer