Gebiedsontwikkeling+Ooijen%2DWanssum
Nieuws
© Gé Hirdes

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

LLTB-bestuurslid Jan Veltmans heeft maandag de eerste Limburgse Landbouw Effectenrapportage (LER) ontvangen van gedeputeerde Patrick van der Broeck. Deze is uitgevoerd in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De LLTB heeft er bij provincie Limburg op aangedrongen een dergelijk onderzoek uit te voeren om aandacht te vragen voor de positie van de land- en tuinbouw bij gebiedsontwikkeling.

De LER is een aanvulling op de Milieu Effectenrapportage (MER), die doorgaans bij gebiedsontwikkeling wordt opgesteld.

Grote impact

Uit de LER is naar voren gekomen, dat de impact van de maatregelen op de landbouw groot is. In totaal worden 78 bedrijven geraakt door de maatregelen.

Een belangrijke conclusie is, dat binnen de projectgrens van Ooijen-Wanssum 421 hectare aan landbouwgrond wordt onttrokken.

Aanbevelingen

De LER beveelt aan te onderzoeken op welke wijze het areaal te onttrekken landbouwgrond zo klein mogelijk kan worden gehouden. Verder zou een collectief project voor vrijwillige kavelruil de landbouwstructuur in het gebied kunnen versterken.

Verder zouden de mogelijkheden voor peilgestuurde drainage (voor natschade) en extra beregeningsputten (voor droogteschade) onderzocht worden. En tenslotte zouden boeren via Natuurrijk Limburg zo veel mogelijk het beheer van de nieuwe natuur moeten uitvoeren.

Tevreden

De LLTB is tevreden dat provincie Limburg de effecten van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum op de landbouw serieus heeft onderzocht.

Bestuurslid Jan Veltmans: 'De winst in deze effectenstudie is dat de landbouwsector niet meer als wit gebied wordt gezien. Je kunt als overheid niet zomaar landbouwgrond inruilen voor andere doelen. Het eigenaarsrecht is een groot goed en voldoende ruimte voor voedselproductie een algemeen belang'.

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer