Onderhoud+kleine+sloten+onder+de+loep
Nieuws
© Rijn en IJssel

Onderhoud kleine sloten onder de loep

Waterschap Rijn en IJssel gaat onderzoeken op welke manier ze het beste uitvoering kan geven aan de overdracht van het onderhoud van de kleine sloten aan de grondeigenaren en pachters.


De kleine sloten spelen een ondergeschikte rol bij het snel afvoeren van water.

Daarbij liggen deze sloten vaak op, of grenzend aan, gronden van particulieren. Het belang van regelmatig onderhoud en maaien beperkt zich volgens het waterschap dan ook tot deze particulieren. Dat zijn vaak boeren.

Goedkoper

Door de verantwoordelijkheid voor dat onderhoud over te dragen verwacht het waterschap haar andere onderhoudswerkzaamheden efficiënter en goedkoper te kunnen uitvoeren.

Rijn en IJssel verwacht met de overdracht 300.000 euro op jaarbasis te kunnen bezuinigen.

Niet blij

De landbouw toonde zich vorig jaar niet blij met de plannen. Het betekent nameijk extra onderhoud en dus extra kosten voor de boeren die vorig jaar ook al te maken kregen met een verhoging van de waterschapslasten van 27 procent.

Maatwerk

In een studie wordt nu gekeken hoe dit het beste kan worden uitgevoerd, waar in welk gebied de grenzen liggen tussen algemeen belang en privébelang en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Om straks maatwerk te kunnen leveren zijn voor de uitwerking van de plannen twee verschillende gebieden geselecteerd: een gebied rond Lathum en rond Varsseveld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer