Veenweidevisie borgt boerentoekomst

De Provinciale Staten van Fryslân hebben de Veenweidenvisie woensdag aangenomen. Het is geven en nemen, maar er lijkt toch toekomst voor de melkveehouderijbedrijven op veengrond.

De Veenweidevisie gaat over het raamwerk voor de vraag hoe Fryslân om moet gaan met het verdwijnen of het behoud van veen. Geart Kooistra, voorzitter van LTO Noord Fryslân is blij met de uitkomst, hoewel hij ook aangeeft dat de komende tijd ook nog gekeken moet worden naar de financiële gevolgen ervan.

Belangrijke moties die werden aangenomen, betrefften onder andere een onderzoek naar de werking van onderwaterdrainage én een uitbreiding van het aantal pilots binnen het veenweidegebied met de veenlocaties Lemsterland en de Rottige Meente.

Organisch bemesten

Ook een proef met het organisch bemesten van weilanden in het Friese veenweidegebied, een motie van CDA, haalde de eindstreep. Deze natuurlijke bemesting in de plaats van kunstmest zou de afbraak van het veen vertragen.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 4°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  70 %
Meer weer