LTO: handhaaf peilbeleid Friese veenweide

Het huidige peilbeleid, met mogelijkheden voor drooglegging tot 90 centimeter onder het maaiveld, biedt de meeste perspectief voor een toekomstgerichte melkveehouderij. Dat stelt LTO Noord Fryslân.

LTO%3A+handhaaf+peilbeleid+Friese+veenweide
© Persbureau Noordoost

Provincie Fryslân hield deze week twee bijeenkomsten over de Veenweidevisie. De provincie heeft samen met het Wetterskip een langetermijnvisie voor de Friese veenweide vastgesteld.

85.000 hectare

In het 85.000 hectare grote Friese veenweidegebied daalt de bodem door ontwatering van het veen, waardoor het veen oxideert en dus langzaam verdwijnt. In veel gevallen is die bodemdaling ongelijkmatig, waardoor huizen, wegen en riolen verzakken.

Ook komen natuurgebieden steeds hoger te liggen ten opzichte van agrarische percelen er omheen.

Eind 2014 moet duidelijk zijn welke strategie wordt gekozen om de nadelen van de bodemdaling zo goed mogelijk op te vangen.

Melkveehouderij

'Breed wordt erkend dat de melkveehouderij op afstand de belangrijkste sector in de plattelandseconomie van de veenweide is en blijft', schetst voorzitter Geart Kooistra van LTO Noord Fryslân. 'Vanwege dit blijvende belang is het nodig om in het landbouwgebied te blijven kiezen voor een waterpeil dat de landbouwfunctie volgt.'

'Mogelijke nadelen voor andere functies kunnen met plaatselijk maatwerk worden opgevangen, bijvoorbeeld door de inzet van hogere zomerpeilen in combinatie met weidevogelbeheer. Mogelijk dat ook onderwaterdrainage hier en daar kansen biedt.'

Natura 2000-gebieden

Dunne veenpakketten zullen op de langere termijn in het landbouwgebied verdwijnen. Op de natuur afgestemd peilbeheer zal vooral voor de Natura 2000 gebieden blijvend van belang zijn. Mogelijk kan de landbouw daar met groen-blauwe diensten een bijdrage aan leveren, geeft LTO Noord aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer