Collectief+Rijn%2C+Vecht+en+Venen+opgericht
Nieuws
© Koen van Wijk

Collectief Rijn, Vecht en Venen opgericht

Twee agrarische natuurverenigingen en drie afdelingen van LTO Noord in West-Utrecht hebben de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen officieel opgericht.

Rijn, Vecht en Venen bestaat uit de agrarische natuurverenigingen (anv) De Utrechtse Venen en Vechtvallei en de LTO-afdelingen Noord-West Utrecht, Woerden en omstreken en Zuid-West Utrecht.

Het werkgebied van het collectief omvat grofweg de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en het westelijk buitengebied van de gemeente Utrecht. De gebiedscoöperatie is een collectief van boeren die vanaf 2016 het agrarisch natuurbeheer uitvoert.

Doelen

Het collectief gaat zich vanaf 2016 richten op weidevogelbeheer, bloeiende slootkanten, broedgebieden voor de zwarte stern, foerageergebied voor de purperreiger en leefgebied voor de libellensoort groene glazenmaker, landschapselementen en verbetering van de waterkwaliteit in boerensloten.

De natuurdoelstellingen worden in overleg met provincie Utrecht en waterschappen vastgesteld. Ook wordt samenwerking gezocht met andere gebiedspartijen zoals de natuurorganisaties.

Effectief

De inzet van het collectief is effectief en efficiënt natuurbeheer, laat Rijn, Vecht en Venen weten. Boeren en grondgebruikers die hier aan willen meewerken ontvangen voor hun inzet een vergoeding.

Het collectief bundelt alle individuele beheercontracten tot één collectieve gebiedsaanvraag en dient die in bij de provincie. Die zorgt samen met de Eurpese Unie en de waterschappen voor de benodigde vergoedingen.

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer