Regels+natuurcompensatie+Noord%2DHolland
Nieuws
© Inzicht in Natuur

Regels natuurcompensatie Noord-Holland

Het Noord-Hollandse provinciebestuur heeft nieuwe regels vastgesteld voor het compenseren van schade aan beschermde natuur.

Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen of woonwijken die beschermde natuur aantasten, staat de provincie in beginsel niet toe.

Hierop kan de provincie een uitzondering maken als er een groot openbaar belang is en er geen reële alternatieven zijn. Of als het een zeer kleinschalige ontwikkeling is of als de natuurwaarden in het gebied worden vergroot.

Compenseren

De initiatiefnemers zijn in alle gevallen wel verplicht de schade aan de beschermde natuur te compenseren. Daar waren al regels voor, maar die waren sterk verouderd. Daarnaast bleken de regels in de praktijk ook niet altijd goed uitvoerbaar.

De oude regels maakten alleen compensatie buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) mogelijk. Met de nieuwe regels is het ook mogelijk te compenseren binnen nog niet gerealiseerde NNN. Compensatie kan zo ook als financieringsbron voor natuurontwikkeling worden ingezet.

Verruiming

Ook verruimt de provincie de mogelijkheid voor financiële compensatie bij aantasting van NNN. Bij een aantasting van minder dan 3 hectare mag de initiatiefnemer voortaan de compensatie ook ‘afkopen’, in plaats van zelf fysiek te compenseren.

Dat geldt ook bij de aantasting van weidevogelleefgebied kleiner dan 5 hectare. De provincie brengt bovenop de compensatie ook uitvoeringskosten in rekening bij de initiatiefnemers.

Weidevogelleefgebied

Fysieke compensatie van aantasting van weidevogelleefgebied kan plaatsvinden zowel in de vorm van beheer, als in de vorm van kwalitatieve maatregelen, zoals het aanpassen van de grondwaterstand. Hierdoor is compensatie makkelijker uit te voeren.

Bij compensatie in de vorm van beheer moeten initiatiefnemers voortaan een beheervergoeding van dertig jaar van zo'n 16.000 euro per hectare betalen, in plaats van twaalf jaar van 6.000 euro per hectare.

'Hierdoor past de zwaarte van de compensatie meer bij de impact van de ingreep', vindt het provinciebestuur.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer