Gelderse+subsidie+via+agrarisch+collectief
Nieuws
© SpAN

Gelderse subsidie via agrarisch collectief

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 2016 alleen aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven.

Dat is de grote verandering van het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 van provincie Gelderland. In Gelderland zijn nu drie agrarische collectieven in oprichting: Veluwe, Achterhoek en Rivierenland.

Deze collectieven maken afspraken met de provincie op basis van een beheerplan en een gebiedsaanvraag die zij in de periode december 2014 - mei 2015 opstellen.

Samenwerking

De agrarische collectieven komen namens de agrariërs tot een aanvraag in een gebied. Samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, waterschappen, landgoedeigenaren en natuurorganisaties is hierbij van groot belang.

Zienswijze indienen

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 legt de begrenzing vast van leefgebieden en zoekgebieden water. Evenals criteria waaraan de gebiedsaanvraag moeten voldoen.

Belanghebbenden kunnen van 13 januari - 23 februari 2015 een zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan indienen. In januari 2015 organiseert provincie Gelderland informatiebijeenkomsten.

Weer

 • Woensdag
  14° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  30 %
 • Vrijdag
  7° / -3°
  10 %
Meer weer