VIC+Zegveld+gaat+nog+vijf+jaar+door
Nieuws
© Nieuwe Oogst

VIC Zegveld gaat nog vijf jaar door

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) op het KTC Zegveld gaat door op de ingeslagen weg, 'met friskijken en dwarsdenken'.

Na twee experimenteren, opbouwen van relaties en netwerken en projecten uitvoeren wordt nu gewerkt het meerjarenprogramma 2015-1019, meldt het VIC op haar website.

In het meerjarenprogramma worden de belangrijkste lijn voor de komende jaren vastgelegd, de ambities benoemd en de weg daarnaartoe.

Aanjager

Het VIC wil het innovatiecentrum voor de westelijke veenweiden zijn. Het blijft werken aan de thema’s water, landbouw, bodem, en ondernemerschap.

Zo wil het VIC een bijdrage leveren aan een (economisch) vitaal veenweidelandschap met een gezonde landbouwsector en een duurzaam bodem- en watersysteem.

De focus ligt op een totale benadering van de vraagstukken en vertaling naar de praktijk. Daarbij blijft het VIC de rol van aanjager oppakken.

Financiers

Bestuurslid André van der Zande: 'Hiermee legt het bestuur van het VIC de best denkbare inhoudelijke propositie neer. Het is mijn ambitie om nu voor een aantal jaren afspraken te maken met onze financiers.'

'Het liefst voor vijf jaar, met halverwege een moment waarop we evalueren. Maar ik besef, dat er volgend jaar verkiezingen zijn bij provincies en waterschappen en dat het moeilijk is om vooruit te lopen op het beleid van de nieuwe colleges.'

Accentverschuiving

Van der Zande ziet in het meerjarenprogramma een accentverschuiving. 'Naast onderwerpen die van belang zijn voor provincies en waterschappen worden nu ook onderwerpen die spelen in de kring van gemeenten meegenomen. Dat betekent, dat het inhoudelijke gesprek met de gemeenten nu nog belangrijker wordt.'

'Wat blijft is de betrokkenheid van de boeren. Die is groot en daarmee is een goede band met LTO Noord van blijvend belang. Ik zou nog wel wat meer elan willen zien in de samenwerking met het onderwijs. Het zou mooi zijn als die ertoe zou leiden dat agrarisch ondernemen in de veenweiden een plek krijgt in het curriculum van mbo en hbo.'

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  24° / 15°
  60 %
Meer weer