Ammoniakmodel+goed%2C+veehouderij+fout
Nieuws
© Twan Wiermans

Ammoniakmodel goed, veehouderij fout

De veehouderijsector zorgt voor een hogere ammoniakemissie dan eerder werd aangenomen. Daarom kloppen de ammoniakberekeningen niet meer. Dat stelt de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

De CDM geeft een overzicht van mogelijke factoren waardoor werkelijke emissies (hoogte en trend) anders zouden kunnen zijn dan de berekende emissies. Staatssecretaris stuurde de conclusies van de CDM in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) zijn de gebruikte modellen om ammoniak te meten goed maar zorgt de veehouderij voor een hogere uitstoot dat is berekend.

Zo zou de ammoniakemissie vanuit de varkens- en pluimveestallen en bij mesttoediening hoger zijn dan in de modellen werd aangenomen. De emissiefactor van de sleepvoet en mestaanwending aan granen in het voorjaar kan hoger kunnen zijn dan wordt aangenomen, stellen de mestdeskundigen.

Meer mest

Volgens de CDM zijn er ook signalen zijn dat meer mest wordt uitgereden dan is toegestaan volgens de gebruiksnormen. Dat zou leiden tot meer uitstoot van ammoniak.

Ook zouden de modellen onvoldoende corrigeren voor de weersomstandigheden die van grote invloed zijn op de ammoniakemissie.

Handhaving

In reactie op de conclusies van de CDM stelt Dijksma dat de kwaliteit van emissiebeperkende technieken bij het toedienen van mest kan worden verbeterd door innovatie en handhaving.

Het traject om meer emissiearme-stallen te realiseren moet worden versneld. Ook moet er betere handhaving zijn van het gebruik van luchtwassers en moeten boeren meer gecontroleerd worden op het volgen van de gebruiksnormen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer