Grens+aan+antibioticareductie
Nieuws
© Berrie Klein Swormink

Grens aan antibioticareductie

In 2013 is het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren verder gedaald blijkt uit cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Aan het verder verder reduceren van het gebruik zit echter wel een grens.

'We moeten wel realistisch blijven in onze reductiedoelstellingen. Door de politiek worden inmiddels getallen genoemd van 90 procent. Dit kan ten koste gaan van dierengezondheid en -welzijn', aldus Ingrid Jansen, de nieuwe voorzitter van de Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie.

Varkenssector voorop

De Nederlandse varkenssector loopt voorop in het reduceren van het antibioticagebruik. Bij zeugen en biggen is vanaf 2009 een daling vastgesteld van 60 procent en bij vleesvarkens een daling van 69 procent.

Het gebruik van kritische antibacteriële middelen voor de volksgezondheid is in 2013 tot vrijwel nul gereduceerd. Als een direct gevolg van het terughoudender gebruik van antibiotica is tevens de resistentie in de Nederlandse varkenshouderij flink teruggedrongen.

Zorgvuldig handelen

'Er is wel een grens aan de antibioticareductie. Bedrijven die al heel zorgvuldig met hun antibiotica beleid omgaan kunnen niet steeds verder reduceren, aldus Jansen.

Varkenshouders en dierenartsen hebben een wettelijke zorgplicht. Zij moeten zieke varkens kunnen behandelen als de gezondheid en het welzijn van de varkens daarom vraagt.

Net als een mens

'Wanneer dat nodig is, moet een dier net als een mens voor een kwaal kunnen worden behandeld met antibiotica', aldus Jansen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  15° / 6°
  30 %
Meer weer