Experts%3A+meer+mobiliteit+in+agrarische+grond
Nieuws
© x

Experts: meer mobiliteit in agrarische grond

De agrarische grondmarkt moet in beweging komen. Zeventig agrarische experts hebben daarvoor een voorstel op papier gezet. Daarin staat dat gebiedsprocessen moeten worden georganiseerd om de grondmobiliteit te verbeteren.

Ook moeten nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ‘groeiers’ en ‘stoppers’ tot stand komen en moet overheidsgrond worden ingezet voor gebiedsontwikkeling. De experts stellen ook dat de bodemkwaliteit kan worden verbeterd door langdurige pacht te bevorderen.

Het voorstel werd deze week door het mMinisterie van Economische Zaken in ontvangst genomen en is verder ook geadresseerd aan het ministerie van Financiën en de provincies.

Veel eenjarige pacht

Jaarlijks wordt slechts anderhalf procent van het totale Nederlandse grondoppervlak verhandeld, stellen de experts. Daarbij neemt de beschikbaarheid van overheidsgronden snel af.

Wel is er juist veel grond in eigendom bij oudere boeren en bij personen met een hoofdberoep buiten de landbouw. Hiervan wordt veel éénjarig verpacht.

Verkaveling

Het nadeel hiervan is dat het moeilijker wordt om als boer grond te vinden in de eigen omgeving tegen een betaalbare prijs, zo staat in de verklaring.

'Dat leidt tot een slechte verkaveling. Kavels liggen steeds verder van het bedrijf wat weer leidt tot hogere bewerkingskosten en meer landbouwverkeer op de openbare weg.'

Bodemvruchtbaarheid

Daarbij daalt op de éénjarig verpachte gronden bodemvruchtbaarheid. In veel plantaardige sectoren (bollen, pootaardappelen, groenten, boomkwekerij) wordt veel grond éénmalig gehuurd of telen – vaak verschillende - gebruikers in rotatie meerdere gewassen.

Ook hier doen zich problemen voor. Het aantal regio's en percelen waarin schadelijke bodemgebonden organismen aanwezig zijn, neemt gestaag toe door onverantwoord fytosanitair bodembeheer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer