Ctgb+en+RIVM+bestendigen+samenwerking
© nieuwe oogst

Ctgb en RIVM bestendigen samenwerking

Ctgb en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bestendigen hun samenwerking. Dit draagt bij aan een veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De samenwerking betreft het uitwisselen van gegevens, het adviseren aan overheden en het ontwikkelen van methodiek voor de beoordeling van stoffen. Deze praktijk is vastgelegd in twee convenanten die zijn ondertekend door de directie van het RIVM en het bestuur van het Ctgb.

Lastendruk

Het Ctgb gaat met het RIVM gegevens delen die het RIVM kan gebruiken voor het vaststellen van de classificatie van stoffen in het kader van de CLP verordening (indeling, etikettering en verpakking).

Hierdoor vermindert de administratieve lastendruk voor bedrijven, die informatie over gewasbeschermingsmiddelen en biociden nog maar één keer hoeven aan te leveren.

Advisering

Ook gaan RIVM en Ctgb intensiever samenwerken in de advisering aan de overheid over onderwerpen waar zowel Ctgb als RIVM kennis over hebben.

Bij veel actuele onderwerpen vullen de kennis van Ctgb en RIVM elkaar aan. Bijvoorbeeld de oorzaken van bijensterfte, resistentie van schimmels, resten van bestrijdingsmiddelen in voedsel en leefomgeving.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer