Asscher%3A+geen+nieuwe+regels+mestsilo%27s
© Guido Kleve

Asscher: geen nieuwe regels mestsilo's

Het kabinet zal de wet- en regelgeving rond de veiligheid van mestsilo’s niet aanpassen. Minister Lodewijk Asscher (SZW) heeft dat gemeld aan de Tweede Kamer.

Asscher reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het dodelijk ongeval, vorige zomer, met een mestsilo in Makkinga. De bewindsman kan zich vinden in de conclusies en de aanbevelingen van de Raad.

Tevreden

LTO kreeg het advies om samen met andere brancheorganisaties te zorgen dat er een platform komt dat informatie over de mestgasproblematiek verzamelt en verspreidt. Asscher uit zijn tevredenheid over het feit dat LTO dat voortvarend heeft opgepakt.

Hetzelfde geldt voor de aanbeveling aan LTO en agrarische opleidingcentra om ‘veilig werken met mest’ in de opleidingen op te nemen. Asscher stelt bovendien vast dat LTO een nieuwe impuls wil geven aan de voorlichtingbijeenkomsten van Stigas en LTO.

Ondersteuning

De bewindsman zegt toe dat het ministerie van EZ zo nodig voor ondersteuning zal zorgen. Omdat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid daar geen aanleiding voor geeft, komen er van de overheid geen aanpassingen in de wet- en regelgeving.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer