Patriarch+wijst+op+oude+boerenervaring
© Jan van Liere

Patriarch wijst op oude boerenervaring

Nederlandse boeren doen er goed aan de ervaringen van vorige generaties te betrekken bij de uitdagingen waar ze nu voor staan. Dat vindt patriarch Bartholomeüs I, aartsbisschop van Constantinopel.

De geestelijk leider van driehonderd miljoen oosters-orthodoxe christenen sprak vandaag op?een bijeenkomst op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Die stond in het teken van duurzame voedselproductie.

Gastheren waren Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, en veehouder Jan Huijgen.

Vele eeuwen

In zijn toespraak verwees Bartholomeüs naar de vele eeuwen ervaringen die ten grondslag liggen aan de Nederlandse landbouw. Die zouden volgens hem mede richting moeten geven aan de discussies over de moderne landbouw.

De patriarch noemde als voorbeeld het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Gevolgen

‘Wat heeft dat voor gevolgen voor toekomstige generaties? Zouden giftige stoffen die aangeboren afwijkingen veroorzaken of genetische structuren veranderen, toegelaten mogen worden?’

Bartholomeüs pleitte voor een diepgaande bezinning op de duurzaamheid van landbouwmethoden.

Regionaal en matig

Voor de houding ten opzichte van consumptie citeerde de patriarch bisschop Clement van Alexandrië. Die vroeg zijn gelovigen in de tweede eeuw na Christus al om regionaal geproduceerd voedsel te eten en daarbij eenvoudigheid en matigheid te betrachten.

‘Daarmee formuleerde hij een christelijke levensstijl die God eer bewees, de aarde respecteerde, goed was voor de mensen en de christelijke gemeenschap in Egypte onderscheidde van anderen’, aldus de aartsbisschop van Constantinopel.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 11°
  10 %
 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
Meer weer