Beheer+algemene+soorten+goedgekeurd
© Inzicht in natuur

Beheer algemene soorten goedgekeurd

Het Noord-Hollandse provinciebestuur heeft het Faunabeheerplan voor algemene soorten voor de periode 2014-2019 goedgekeurd.

Het gaat om een beheerplan voor de knobbelzwaan, meerkoet, smient, wilde eend, haas, vos en ekster. Doel is het voorkomen van onnodig lijden van dieren, zoals na een aanrijding. Voor damherten, ganzen en de omgeving van Schiphol zijn aparte faunabeheerplannen opgesteld.

Dit faunabeheerplan (FBP) is de basis voor ontheffingsaanvragen van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) voor planmatig beheer in Noord-Holland voor de periode 2014-2019. Hierin staat hoe het beheer kan worden uitgevoerd zonder dat de instandhouding van de soorten in gevaar komt.

De Flora- en faunawet vereist dat de provincie faunabeheerplannen goedkeurt.

Voorgelegd

Tijdens het schrijven van het FBP heeft de FBE hier concepten van voorgelegd aan de Dierenbescherming en de Faunabescherming. De provincie heeft het FBP aan het Faunafonds voorgelegd. Deze onafhankelijke organisatie heeft positief geadviseerd.

Het Faunafonds heeft een breed bestuur, met vertegenwoordigers van landbouw-, jagers- en dierenwelzijnsorganisaties, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en wetenschap.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer