Ganzen+niet+verjagen+voor+vergoeding
© Foto William Hoogteyling

Ganzen niet verjagen voor vergoeding

De provincies hebben besloten dat het deze winterperiode tot 1 april niet nodig is ganzen te bestrijden om een vergoeding van het Faunafonds te kunnen krijgen. Dat meldt het Faunafonds.

De provincies hebben het Faunafonds gevraagd om bij verzoekschriften die deze winter zijn ingediend geen controle op ver- en bejagingsinspanning uit te voeren. Dit geldt zowel bij schade op kwetsbare als op niet kwetsbare gewassen.

Ganzen kunnen in de winterperiode buiten de foerageergebieden gewoon worden bestreden als een ontheffing is verleend. Met dit besluit sluiten de provincies aan bij een van de hoofdpunten van het eerder afgeblazen Ganzenakkoord van de G7.

Zomerganzen

Bij schade die ontstaat door overzomerende ganzen na 1 april geldt dat bestrijding wel weer een voorwaarde is om voor tegemoetkoming van het Faunafonds in aanmerking te kunnen komen. Het Faunafonds bekijkt bij die verzoekschriften of aan de ver- en bejaaginspanningen is voldaan.

Omdat het Ganzenakkoord van tafel is geveegd, is het nu aan de afzonderlijke provincies om het beleid voor overwinterende ganzen uit te stippelen. Provincies hebben hierover aangegeven daar waar mogelijk te willen aansluiten bij de uitgangspunten van het akkoord.

Invulling

De exacte invulling per provincie moet de komende zomerperiode duidelijk worden.

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer