LTO%3A+politiek+begrijpt+landbouw+niet
© Nieuwe Oogst

LTO: politiek begrijpt landbouw niet

De politiek begrijpt niet wat voor een goede landbouwpraktijk nodig is. Bovendien brengt het handhaven van dierrechten de verduurzaming van varkens- en pluimveehouderij niet dichterbij. Dat is de reactie van LTO Nederland op de mestbrief die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

'Het pakket maatregelen pakt voor alle sectoren beroerder uit dan wij vreesden. Daar baal ik van', zegt Hans Huijbers, portefeuillehouder LTO Duurzaam Ondernemen. 'De voorstellen zijn aan een boer niet uit te leggen.'

Dijksma heeft voor alle sectoren slecht nieuws, oordeelt LTO. Zo blijven de dierrechten voor varkens en pluimvee bestaan tot en met 2017. 'De politiek legt pluimvee- en varkenshouders twee systemen op; én verplichte mestverwerking én dierrechten', zegt Huijbers. 'Dat kan men niet maken.'

Onbegrijpelijk

De eis van 80 procent gras voor melkveehouders met derogatie en de verlaging naar 230 kilogram stikstof in een deel van het land noemt hij een zeer onwelkome verassing. 'Lagere derogatie is onbegrijpelijk. Op deze manier worden korte en bedrijfseigen kringlopen doorbroken en vervangen door kunstmest. Dat is achteruit regeren in plaats van de verduurzaming te stimuleren.'

'En praktisch gezien is het van de zotte dat veel boeren ineens hun bouwplan om moeten gooien omdat het percentage bouwland 10 procent naar beneden moet. Boerengevoel mist hier volledig', oordeelt Huijbers.

Gebruiksnormen

De verlaging van de stikstofgebruiksnorm met 20 procent in het zuidoostelijk zand- en lössgebied en de lagere fosfaatgebruiksnormen houden geen rekening met de zorgen van akkerbouwers en groentetelers over de dalende bodemvruchtbaarheid. Huijbers: 'De kwaliteit en de opbrengst van hun gewassen gaat teruglopen. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

'Wij willen de Nitraatrichtlijn afschaffen, minder kwetsbare gebieden, geen generieke stikstofnormen, vrijstelling voor fosfaat uit bodemverbeteraars en erkenning van mineralenconcentraat als kunstmest. Daar zien we niets van terug. Ook onze vraag om de Kringloopwijzer breder toepasbaar te stellen, oplossingen voor löss en zuidelijke zand en afschaffing van de dierrechten vonden geen gehoor bij de politiek.'

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer