Zwaardere+eisen+voor+derogatie
© Dirk Hol

Zwaardere eisen voor derogatie

Iedere melkveehouder moet minimaal 80 procent gras hebben om voor derogatie in aanmerking te komen. Melkveehouders op löss- en zandgrond mogen minder bemesten.

De Europese Commissie wil dat Nederlandse veehouders aan strengere eisen gaan voldoen om voor derogatie in aanmerking te komen.

Melkveehouders moeten 80 procent van hun areaal als grasland hebben om de derogatie te krijgen. Vorig jaar was dat nog 70 procent. Voldoen de melkveehouders niet aan de eis dan mogen zijn slechts 170 kilo stikstof per hectare bemesten in plaats van 250 kilo.

Volgens de Europese Commissie zal een verhoging van het percentage grasland een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

230 kilo stikstof

Melkveehouders op de centrale en zuidelijke zandgebied en het lössgebied mogen minder bemesten. De derogatie wordt gesteld op 230 kilo stikstof per hectare in plaats van 250 kilo. De reden hiervoor is dat in die gebieden de kwaliteit van het grondwater nog niet aan de norm van Nitraatrichtlijn voldoet.

Voor deze indeling van de zandregio in een centraal en zuidelijk deel wordt aangesloten bij de provinciegrenzen. Dat wil zeggen dat het centrale zandgebied bestaat uit zandgronden in Overijssel, Gelderland en Utrecht en het zuidelijke zandgebied uit zandgronden in Brabant en Limburg.

Dierrechten

Nederland moet het stelsel van dierrechten voor varkens en kippen zeker tot en met 2017 handhaven. De Europese Commissie stelt dat ook als voorwaarde om de derogatie te verlenen.

In december gaf Dijksma al aan het stelsel van dierrechten in 2016 te willen evalueren en op z'n vroegst in 2018 af te schaffen. Dat blijkt dus in overeenstemming met de gestelde eisen van de Europese Commissie.

Tweede Kamer

De afgelopen maanden onderhandelden de Europese Commissie en staatssecretaris Sharon Dijksma over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatie.

Staatssecretaris Sharon Dijksma stuurde vandaag het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer. Komende woensdag vergadert de Kamer met Dijksma over de eisen van de Europese Commissie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer