Nederland+wil+ambitieus+EU+klimaatbeleid
© wd

Nederland wil ambitieus EU klimaatbeleid

De Europese Unie moet nog dit jaar de ambitie uitspreken de broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 40 procent te verminderen. Dat is goed voor het milieu.

Het kabinet reageert hiermee op het voorstel van de Europese Commissie over het klimaat- en energiebeleid voor de periode 2020-2030 en wil zo een impuls geven aan de internationale onderhandelingen over een nieuw mondiaal klimaatakkoord: de opvolger van het Kyotoprotocol.

Ondergrens

Het kabinet vindt het positief dat de Commissie het verminderen van de CO2-uitstoot centraal wil stellen in het Europese klimaat- en energiebeleid. Andere voorgestelde doelen, zoals een percentage duurzaam opgewekte energie, zijn volgens Nederland minder hard nodig indien het CO2-reductiedoel hoog genoeg is.

De voorgestelde CO2-vermindering van 40 procent is dan ook een 'ondergrens' om te zorgen dat in 2050 de broeikasgasuitstoot met 80-95 procent lager is dan in 1990. Dit is wereldwijd afgesproken om te voorkomen dat de aarde deze eeuw meer dan 2 graden Celsius opwarmt.

Betalen voor uitstoot

Een belangrijk instrument in het Europese klimaatbeleid is het ETS-handelssysteem voor emissierechten. Daarin betalen bedrijven voor het recht om CO2 te mogen uitstoten. Het kabinet ziet goede elementen in het Commissievoorstel om dit systeem te versterken, zoals het plan het emissieplafond jaarlijks te verlagen met 2,2 procent in plaats van de huidige 1,74 procent.

De uitwerking van het plan voor een zogeheten stabiliteitsreserve in het ETS ziet het kabinet met belangstelling tegemoet. Daarmee wordt het overaanbod aan emissierechten automatisch buiten de markt gehouden totdat er weer schaarste op de markt is. Als de prijs voor de ETS-rechten hoog genoeg is, is dat voor bedrijven een prikkel om te investeren in het beperken van hun uitstoot.

Duurzame energie

Het kabinet is positief over de 27 procent doelstelling voor opwekking van duurzame energie voor Europa als geheel. Nederland draagt hieraan al bij via de afspraak in het Energieakkoord: 16 procent van de energie moet in 2023 duurzaam zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 12°
  50 %
Meer weer