Dioxine in eieren hobbyhouders

GGD Fryslân wil een vervolgonderzoek naar dioxine in eieren van hobbypluimveehouders. Uit een steekproef bleek dat de dioxinenorm vaker dan gedacht de Europese normen voor de verkoop van eieren overschrijdt.

Bij een steekproef onder zes hobbypluimveehouders, met een klein aantal kippen uit de omgeving van Harlingen, bleken de eieren van vier van hen de Europese norm van 2,5 pg TEQ per gram vet voor dioxines te overschrijden.

Aangezien dioxines nauwelijks in het lichaam worden afgebroken en kankerverwekkend zijn, baart deze uitslag GGD Fryslân zorgen.

Afvaloven

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er qua patroon van dioxine-achtige stoffen geen verschil is gevonden met patronen elders in Nederland. Ook elders zijn hoge dioxinewaarden gevonden. Er is dus geen specifiek Harlingens patroon.

De in die plaats aanwezige afvaloven is niet de oorzaak van deze hoge dioxinewaarden.

Geen probleem

Volgens onderzoekers hoeft het eten van een dioxine-ei geen probleem te zijn. Dat is anders wanneer veel van dergelijke eieren worden geconsumeerd, omdat de dioxine zich dan in het lichaam ophoopt.

Bij eieren van professionele houderijen vindt monitoring van eieren plaats.

Weer

 • Vrijdag
  19° / 5°
  10 %
 • Zaterdag
  21° / 4°
  10 %
 • Zondag
  22° / 8°
  50 %
Meer weer